Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii și traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc a primit semnătura şefului statului.

Potrivit documentului, fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad de mare risc și a produselor care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Îndemnul la consumul ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc şi de produse care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele de mai sus  au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Circumstanțele agravante sunt reținute în următoarele situații:

a) fapta a fost comisă în sălile de culturism şi/sau de fitness sau în magazine care comercializează suplimente alimentare;

b) persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;

c) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană autorizată de către Agenția Națională Anti-Doping pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism şi/sau de fitness ori de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta anti-doping;

d) substanţele dopante cu grad de mare risc şi produsele care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi 9 interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

e) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor;

f) substanţele dopante cu grad mare de risc şi produsele care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc au fost combinate cu alte substanţe, care, astfel, au creat o stare mai gravă de pericol pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

Substanțele dopante cu grad mare de risc sunt incluse în anexa 1 a Legii 104/2008. Noile reglementări au fost adoptate de Camera Deputaților, ca for decizional, pe 29 iunie 2021, cu vot în unanimitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here