În accepţiunea legii societăţilor comerciale, funcţia de administrator se exercită raportat direct la dispoziţiile referitoare la contractul de mandat, astfel încât încetarea sa urmează a se produce în aceleaşi condiţii ca şi încetarea contractului de mandat.

În situaţia în care intervine, pentru orice motiv, încetarea funcţiei de administrator, este supus aceloraşi condiţii de publicitate ca şi  numirea. Neefectuarea acestor formalităţi atrage inopozabilitatea încetării atribuţiilor administratorului, de a obliga societatea, faţă de terţi, exceptând situaţia în care aceştia ar cunoaşte actele sau faptele ce ar face obiectul publicităţii.

Încetarea funcţiei de administrator poate interveni pentru motive ce ţin de voinţa societăţii (revocarea), de persoana administratorului (renunţarea la mandate, incapacitatea, condamnarea într-o cauză penală), de cauze naturale (moartea) sau de alte cauze (dizolvarea societăţii).

În cele ce urmează vom detalia trei dintre aceste cauze, şi anume revocarea administratorului, demisia administratorului şi expirarea termenului de mandat al administratorului.

Revocarea administratorului

În privinţa revocării administratorilor, Legea nr. 31/1990 cuprinde dispoziţii diferite, după cum ne raportăm la formele de societăţi (societăţi de persoane sau de capitaluri) şi în funcţie de cum au fost desemnaţi administratorii (prin actul constitutiv sau ulterior).

În ceea ce priveşte societăţile cu răspundere limitată, societăţile în comandită simplă şi societăţile în nume colectiv, asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot decide revocarea administratorului sau limitarea puterilor acestuia.

O excepţie de la această regulă o constituie situaţia în care administratorii sunt numiţi prin actul constitutiv.

În cazul în care numirea administratorilor reprezintă o clauză a actului constitutiv, revocarea lor a dat naştere la o serie de controverse, pornindu-se de la premiza că o astfel de revocare ar impune sau nu o modificare a actelor constitutive ale societăţii, cu toată procedura aferentă vizată de legea societăţilor comerciale.

Pe de o parte, s-a  apreciat că, în ipoteza în care administratorii au fost desemnaţi prin actul constitutiv, revocarea lor se va face cu votul unanim al asociaţilor, o atare revocare implicând şi modificarea actelor constitutive ale societăţii.

Alte opinii au susţinut necesitatea realizării unei distincţii între modificările de substanţă ale actului constitutiv şi cele minore, acestea din urmă neimpunând practic demararea procedurii de modificare a documentelor constitutive şi votul tuturor asociaţilor.

În acest caz, înlocuirea sau revocarea administratorului reprezintă o modificare care nu atrage după sine îndeplinirea tuturor formalităţilor, fiind suficientă efectuarea unei menţiuni la Registrul Comerţului.

În practica  judiciară, s-a arătat că revocarea administratorilor desemnaţi prin actul constitutiv se face cu votul unanimităţii asociaţilor.

În ceea ce priveşte societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, revocarea administratorului este de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor.

În această situaţie, legea nu face distincţie între ipoteza desemnării administratorilor prin act constitutiv sau cea a numirii ulterioare, prin decizia adunării generale.

Principiul revocabilităţii ad nutum a administratorilor se justifică prin asimilarea administratorului cu un mandatar.

Aplicabilitatea principiului revocabilităţii ad nutum a mandatului rezidă în aceea că, pe de o parte, societatea poate să-l revoce pe administratorul numit prin contractul de societate prin procedura modificării actului constitutiv, cu unanimitatea voturilor asociaţilor iar, pe de altă parte, chiar dacă revocarea ar avea o cauză nelegitimă sau ar fi abuzivă, administratorul nu poate cere reintegrarea în funcţie, ci doar la eventuale daune interese, conform prevederilor codului comercial.

Conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, revocarea administratorului din funcţie poate fi decisă oricând de către adunarea generală ordinară a asociaţilor, fără ca aceasta să depindă de o culpă a administratorului în indeplinirea mandatului.

În acest caz, administratorul este îndreptăţit la plata de daune interese dacă demonstrează că revocarea a intervenit fără justa cauză, fără a putea obţine însă pe cale judecătorească reintegrarea sa în funcţie.

Administratorul persoana juridică care îşi revocă reprezentantul persoana fizică are obligaţia de a numi un înlocuitor.

De reţinut este faptul că, pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale de revocare a administratorilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial.

Demisia administratorului

O cauză de încetare a funcţiei de administrator este şi renunţarea sau demisia administratorului.

Încetarea funcţiei de administrator prin renunţarea ori demisia acestuia se bazează pe principiul libertăţii de voinţă a persoanei administratorului, precum şi pe acela al simetriei, fiind firesc ca renunţarea să constituie privilegiul absolut al administratorului, aşa cum revocarea este ad nutum şi reprezintă privilegiul exclusiv al societăţii comerciale.

De menţionat este faptul că, în cazul în care, datorită renunţării s-a cauzat un prejudiciu, societatea are dreptul la despăgubiri. În acest sens, art. 391 Cod Comercial prevede ca mandantul sau mandatarul care, fără justa cauză, prin revocarea sau renunţarea sa, întrerupe executarea mandatului, răspunde de daune interese.

Expirarea termenului de mandat

Funcţia de administrator încetează prin expirarea mandatului dat de societate. Acest mandat, potrivit actului constitutiv, nu poate avea o durată mai mare de patru ani.

În situaţia primilor membrii ai Consiliului de administraţie, sau după caz, ai primilor membrii ai Consiliului de supraveghere, funcţia acestora încetează dupa maximum doi ani.

Potrivit prevederilor art.15312 din Legea nr. 31/1990, acest caz de încetare a funcţiei de administrator nu subzistă decât dacă, după expirarea perioadei de mandat, administratorii nu sunt realeşi în funcţia lor.

În principiu, administratorii sunt reeligibili, afară de cazul în care prin actul constitutiv este prevăzut altfel.

Având în vedere calitatea de mandatar a administratorului, încetarea funcţiei acestuia poate interveni şi din alte cauze decât cele arătate cum ar fi moartea, incapacitatea ori decăderea ca urmare a săvârşirii unor fapte incompatibile cu calitatea de administrator.

De reţinut este faptul că, în toate cazurile de încetare a funcţiei administratorului, trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate, ca şi în cazul numirii în funcţie sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi a încetării funcţiei.

comentarii

10 COMENTARII

 1. As avea si eu nevoie de o lamurire este vorba de un administrator numit prin actul constitutiv. Acesta nu mai vrea sa indeplineasca aceasta functie. Ce posibilitati de renutare legala are. Mentionez ca nu exista prejudicii aduse firmei sau ilegalitati comise. Motivele sunt personale unul din ele legandu.se de o interventie chirurgicala

  • demisia administratorului este un act unilateral,ca ori ce demisie a altui angajat,cu deosebirea ca trebuie adusa la cunostinta registrului comertului de catre angajator(asociatul unic-in cazul societatilor cu doi s-au mai mullti asociati,demisia administratorului,va fi acordata de consiliul de administratie al societati,care vor aduce apoi la cunostinta registrului comertului

 2. Buna ziua,

  Dac in firma sint doi administratori si 3 asociati, eu fiind amdinsitrator prin act constitutiv si asociat cu 1/3 parti sociale, si vreau sa renunt atat ca adminsitrator cat si ca asociat, ce trebuie sa fac mai intai ? Sa demisionez ca administrator sau sa imi cedez partile sociale ?

  Multumesc

 3. buna ziua ,
  daca firma are 2 asociati care sunt si administratori prin actul constitutiv si vreau sa renunt atat la ca administrator cat si ca asociat,ce ar trebui sa fac mai intaii sa demisionez sau sa cedez partile sociale? care sunt pasii de urmat si care sunt taxele la registrul comertului?
  Va multumesc

 4. Buna ziua,

  va rog sa -mi spuneti care este raspunderea in fata legii a unei persoane care isi deschide un SRL si are angajat un administrator care se ocupa de afacere?

  Cu stima,
  Adriana Zarnescu

 5. In conditiile in care o persoana juridica (SA) este numita administrator la un alt SA si, este reprezentata permanent de o persoana fizica, intre persoana fizica si administratorul pers. juridica se incheie un contract de mandat pt reprezentare.
  Va rog sa-mi precizati, in ce conditii mandantul poate sa revoce mandatul acordat mandatarului?
  Nu mi se pare corect ca cineva sa se angajeze de exemplu 1 an pt realizarea unor rezultate exceptionale, si la final, sa nu mai poata participa la profit, pt ca subit a fost schimbat, fara nici o motivatie.
  Multumesc,

 6. sunt asociat cu 1 actiune si administrator la un SA. In societate suntem 2 asociati, eu cu 0.001% si o alta persoana cu 99.99%. Imi doresc sa ma retrag din functia de administartor. Cum pot proceda legal astfel incat dorinta mea de retragere sa se realizeze, in situatia in care celalalt asociat nu doreste sa semneze hotararea(decizia) mea de retragere din functia de administrator si numirea altei persoane ? Mentionez ca am intocmit o adresa in care prezentat intentia mea , am inregistrat-o la firma si am lasat-o la secretariatul unei alte firme la care acesta este actionar. In adresa respectiva am dat un termen de 5 zile calendaristice in vederea intreprinderii tuturor demersurilor pentru schimbarea solicitata, dar ma tem ca nu se va da curs.

 7. Sunt doar administratorul unei societati srl prin act constitutiv, societatea are un singur asociat si vreau sa-mi dau demisia, dar acesta nu este de acord! Ce pot sa fac in cazul acesta ca sa scap de povara asta? Va multumesc!

 8. Pentru raspunsul la aceste intrebari, platiti va rog onorariul la o firma (societate) de consiiere! Forum-urile sunt pentru cei ce nu isi permit aceste informatii!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here