Contractul individual de muncă poate înceta prin mai multe modalităţi, aşa cum acestea sunt enumerate la art. 55 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii): de drept, ca urmare a acordului părţilor sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.
Din păcate, de multe ori este auzită sintagma greşită „demisie prin acordul părţilor”, făcându-se o confuzie între două dintre cele mai folosite modalităţi de încetare a contractului individual de muncă: încetarea prin acordul părţilor şi încetarea prin demisie. Pentru a evita pe viitor confuziile ce pot duce de la înregistrări greşite în Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor (REVISAL) până la pierderea în instanţă a unor cazuri aparent simple, se impune o clarificare a celor două modalităţi de încetare, precum şi a principalelor diferenţe dintre cele două.
Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor are temeiul legal la art. 55 lit. b din Codul Muncii şi este o modalitate simplă şi rapidă de a înceta un contract de muncă. Aceasta poate fi iniţiată fie de salariat, fie de angajator. De cele mai multe ori, aceasta este iniţiată de către salariat printr-o simplă cerere adresată angajatorului prin care solicită încetarea contractului de muncă la o anumită dată. Această modalitate de încetare a contracutului de muncă NU este afectată de un termen de preaviz (ca în cazul demisiei, concedierii pentru motive ce nu ţin de salariat), astfel contractul de muncă putând înceta chiar în ziua următoare sau poate peste şase luni.
Ceea ce este recomandat a fi îndeplinit pentru a preveni eventuale abuzuri sau pentru a avea dovada înaintării cererii de încetare a contractului de muncă prin acordul părţilor este ca salariatul să facă cererea în dublu exemplar, un exemplar rămânând la angajator, iar celălalt exemplar la salariat, conţinând un număr de înregistrare (din Registrul Societăţii), astfel dovedindu-se fără nicio îndoială că acest document a fost depus la societate, precum şi data la care s-a înaintat documentul.

Un element-cheie al acestui tip de încetare a contractului de muncă este faptul că angajatorul, fie prin reprezentantul legal, fie prin superiorul ierarhic al salariatului în cauză, va scrie pe cerere menţiunea „DE ACORD”, împreună cu semnătura, numele său în clar şi ştampila societăţii. Doar prin acest mod se îndeplineşte acordul de voinţă, esenţial în cazul acestui tip de încetare a contractului de muncă. Menţiunea „DE ACORD” va reprezenta atât acordul angajatorului cu privire la încetarea contractului de muncă al salariatului respectiv, cât şi cu privire la data la care această încetare va intra în vigoare, astfel explicându-se sintagma din Codul Muncii de la art. 55 lit. b – „ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea”.
CM-55Sursa foto: Lege5 Online

Perioada de timp cuprinsă între momentul depunerii cererii de încetare a contractului de muncă, semnarea acesteia de către angajator, îndeplinind condiţiile mai sus menţionate, şi momentul în care contractul de muncă încetează efectiv, NU este considerată un termen de preaviz şi atât salariatul cât şi angajatorul vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, contractul individual de muncă, precum şi orice alte documente (regulament de ordine interioară, dacă este cazul, şi/sau contract colectiv de muncă la nivel de unitate/ramură).

Încetarea contractului de muncă prin demisie reprezintă o încetare a contractului individual de muncă urmare a voinţei unilaterale a salariatului, reglementată de art. 55 lit. c şi art. 81 din Codul Muncii. Demisia nu trebuie confundată cu o concediere, cea din urmă reprezentând încetarea contractului ca urmare a voinţei unilaterale a angajatorului şi este reglementată diferit (art. 58–80 din Codul Muncii).

Astfel, salariatul va înainta o notificare (demisia) către angajator în aceleaşi condiţii specificate mai sus (dublu exemplar şi număr de înregistrare din Registrul societăţii) prin care pur şi simplu notifică angajatorul de încetarea contractului de muncă, respectând termenul de preaviz prevăzut în contractul individual de muncă. Spre deosebire de încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor, în cazul demisiei nu mai este necesar acordul angajatorului cu privire la încetarea raporturilor de muncă între cele două părţi, această modalitate reprezentând actul unilateral de voinţă al salariatului. Mai mult, angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului, în caz contrar salariatul putând folosi orice mijloc de probă privind încetarea contractului de muncă.

Termenul de preaviz, în care salariatul este obligat să rămână până la încetarea efectivă a contractului de muncă, diferă în funcţie de tipul poziţiei deţinute de salariat (de execuţie sau de management). În prezent, Codul Muncii prevede doar o limită generală a termenului de preaviz pe care angajatorul nu are voie să o depăşească (până la 20 de zile lucrătoare în cazul poziţiilor de execuţie şi până la 45 de zile lucrătoare în cazul poziţiilor de management). În schimb, se pot conveni cu salariatul, la semnarea contractului individual de muncă, termene de preaviz sub această limită legală.
Există totuşi două excepţii în care termenul de preaviz poate să nu fie îndeplinit, parţial sau în totalitate, respectiv:
• prin renunţarea, totală sau parţială, de către angajator, la termenul de preaviz;
• demisia salariatului, fără preaviz, dacă angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
Din momentul înaintării demisiei şi până la îndeplinirea termenului de preaviz sau a renunţării totale sau parţiale de către angajator la termenul de preaviz, contractul continuă să îşi producă efectele, astfel ambele părţi (salariatul şi angajatorul) vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii asumate în conformitate cu contractul individual de muncă şi legislaţia aplicabilă.
Trebuie de reţinut că acest termen de preaviz va fi suspendat corespunzător în cazul în care contractul de muncă este suspendat şi acest termen va continua să curgă doar după ce suspendarea contractului a luat sfârşit.
Indiferent de tipul încetării contractului de muncă, prin acordul părţilor sau prin demisie, aceasta nu scuteşte angajatorul de obligaţiile sale în materie de salarizare, de calculul eventual compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate sau calculul eventual reţinerea din ultimul salariu a zilelor de concediu efectuate în plus până la data la care încetează contractul de muncă, precum şi întocmirea documentaţiei privind încetarea contractului de muncă (incluzând -dar fără a se limita la- decizia de încetare a contractului de muncă, adeverinţa de vechime etc.)

În concluzie, în materia încetării contractului de muncă printr-una dintre cele două modalităţi expuse mai sus, trebuie reţinute următoarele aspecte:
• Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor şi încetarea prin demisie sunt reglementate diferit şi înregistrarea acestora, în mod greşit, în Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor (REVISAL) reprezintă contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 3.500 de lei la 5.000 de lei;
• Dacă în cazul încetării prin acordul părţilor iniţiativa poate fi fie din partea salariatului, fie din partea angajatorului, sub forma unei cereri, întotdeauna este nevoie de acordul celeilalte părţi. În cazul demisiei, iniţiativa aparţine ÎNTOTDEAUNA salariatului şi este sub forma unei notificări cu privire la care angajatorul este obligat să o înregistreze;
• Încetarea contractului de muncă prin acordul părtilor nu este afectată de un termen de preaviz în schimb ce încetarea contractului de muncă prin demisie este supusă întotdeauna unui termen de preaviz, termen prevăzut în beneficiul angajatorului – acesta putând sau nu renunţa total sau parţial la acesta –, iar respectarea acestui termen este o obligaţie a salariatului, cu excepţia cazurilor în care angajatorul nu îşi îndeplineşte oligaţiile asumate prin contractul individual de muncă;
• Ambele modalităţi de încetare a contractului individual de muncă presupun întocmirea unui volum mic de acte şi prezintă un risc minim de a ajunge în instanţă;
• Salariaţii cărora le-a încetat contractul individual de muncă într-una dintre cele două modalităţi de încetare nu pot beneficia de ajutorul de şomaj.
Notă: Codul Muncii poate fi consultat gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

77 COMENTARII

 1. Salut,

  Mi-am depus cererea de demisie conform procedurilor interne – anuntat superior, HR, discutii de ce/cum, etc – apoi am depus cererea la resurse umane si pentru ca nu ma grabeam intre data la care am semnat cererea si ultima zi specificata in demisie sunt 29 de zile lucratoare. Nu mi-au cerut ei asta, mai mult eu m-am oferit ca sa aiba un pic mai mult timp sa gaseasca inlocuitor.
  Acum, problema mea e ca HR-ul mi-a cerut sa ne vedem sa “semnam actele de incetare a contractului de munca”. Nu mi-am seama pe loc dar am o vaga impresie ca ei au transformat demisia intr-un acord al partilor… Ce acte se mai semneaza la demisie? In mod normal CIM ar trebui sa isi inceteze efectele la data demisiei si cu asta basta… nu? Din cate inteleg din articol nu e diferenta prea mare (si angajatorul si eu avem aceleasi obligatii, zilele de concediu se platesc, etc) deci nu vad cu ce m-ar afecta… Ma deranjeaza mai mult la nivel personal pentru ca eu mi-am depus demisia, asa o consider si asa vreau sa fie inregistrata… e o diferenta intre “Eu plec peste X zile, asta e demisia” si “Eu as vrea plec. -Ok, si noi credem ca ar trebui sa pleci. Cand vrei sa pleci? – Peste X zile. – Ok”

  Pe scurt, exista vreun interes al angajatorului (sau o preferinta dpdv legal/administrativ) catre o incetare a contractului de munca prin acordul partilor vs o demisie?

  Multumesc.

  • Defapt, gandind un pic la rece, poate sunt eu cu capul si probabil a fost o exprimare nefericita a lor. Presupun ca s-au referit la decizia de incetare, nota de lichidare sau adeverinta de vechime si nu un acord al partilor… Imi faceam griji pentru ca nu mai stiam exact cum a fost formulata demisia, dar imi aduc aminte ca era specificat clar “conform cu art 88 din codul muncii”, articol care se refera la demisie. Multumesc, scuze de zgomot.

  • Răspunsul este deja în articol:

   “Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor are temeiul legal la art. 55 lit. b din Codul Muncii şi este o modalitate simplă şi rapidă de a înceta un contract de muncă. Aceasta poate fi iniţiată fie de salariat, fie de angajator. De cele mai multe ori, aceasta este iniţiată de către salariat printr-o simplă cerere adresată angajatorului prin care solicită încetarea contractului de muncă la o anumită dată. Această modalitate de încetare a contracutului de muncă NU este afectată de un termen de preaviz (ca în cazul demisiei, concedierii pentru motive ce nu ţin de salariat), astfel contractul de muncă putând înceta chiar în ziua următoare sau poate peste şase luni.”

 2. Salut,

  As dorii si eu cateva lamuriri in legatura cu o demisie fortata.
  M-am prezentat la munca,am efectuat programul de lucru corespunzator iar la sf programului sefa m-a informat brusc ca trebuie sa imi dau demisia.Am intrebat de ce iar raspunsul a fost ca as fi incalcat politica de confidentialitate a firmei impusa prin contractul individual de munca,lucru care nu este adevarat….ca ar fi fost informat un superior al meu ca eu am mers la un interviu la o firma cum numesc ei..”firma concurenta” …intr-adevar am fost la o locatie insotind alte 2 persoane care doreau sa se angajeze dar fara ca eu sa vorbesc despre locul meu de munca.Cele doua persoane imi sunt martore ca nu am discutat nimic despre locul meu de munca cu cel ce dorea sa angajeze un numar de persoane…am spus acest lucru sefei mele..exact cum s-a intamplat la locatia respectiva (tin sa mentionez ca eram in timpul meu liber) iar ea a inchis usa biroului ( a durat totul aproximativ 10 minute ) si mi-a zis sa stau jos sa scriu fara galagie demisia ca citez ” asa va trebui sa scrii pana la urma ” …cred ca m-am blocat, m-am speriat…am stat jos si am scris demisia conform careia eu as fi incalcat acea politica a lor.
  Am intrebat la ITM si mi s-a spus ca in momentul semnarii acelei demisii ar fi trebuit sa mi se inmaneze decizia de incetare a contractului..am sunat sefa ca doresc decizia de incetare pentru a ma putea reangaja iar ea foarte draguta m-a rugat sa revin la punctul de lucru pentru a-mi inmana decizia respectiv a-mi scrie o alta demisie pentru ca prima nu ar fi buna.si ca in aceasta ar trebui sa scriu ca din motive personale.
  Acum eu intreb ce posibilitati am .. ce pot sa fac ???

 3. Buna ziua,

  În cazul unei demisii cf. art. 55 lit b. – exista un termen in care angajatorul sa mentioneze data incetarii relatiilor contractuale?
  Pe scurt – mi-am depus demisia cf art 55 acum 18 zile, pana in momentul de fata imi este refuzata comunicarea datei la care urmeaza a se produce acordul partilor.

  In momentul actual eu pot sa-mi depun o demisie cf art 81? – vreau sa plec din institutie in timpul cel mai scurt.

  Multumes anticipat

 4. Demisia printr-un email?

  Buna ziua,am discutat cu conducerea firmei ca imi voi incheia activitatea pe 1 iulie sau pe 1 august urmand ca eu sa iau o decizie in acest sens (urmand sa vedem in ce forma cu acordul partilor sau prin restructurare de post). I-am informat printr-un email ca sunt de acord cu conditiile plecarii cu data de 1 iulie, am informat ca sunt programat si in CO in acea perioada si am cerut informatii despre fisa de lichidare,etc. Firma m-a presat sa fac o hartie cu acordul partilor dar nu am fost de acord pana nu imi gasesc alt loc de munca.Am discutat si au parut de acord ca daca pana la 1 iunie nu aduc aceasta hartie ei imi restructureaza postul incepand cu 1 iulie. Ieri le-am trimis alt email prin care le aduceam la cunostinta ca nu mi-am gasit alt loc de munca, le spuneam printre randuri ca ne-am inteles amiabil sa imi faca restructurarea postului pentru a putea beneficia de somaj. Azi mi s-a adus la cunostinta ca email-ul initial (de acum 20 zile) tine loc de informare oficiala (de demisie) si ei nu-mi mai pot restructura postul ca eu plec cu 1 iulie. Este legal ? Formularea din email a fost “incheia colaborarea” si nu “inceta colaborarea”.
  Rog raspuns cat mai urgent!!!

  • Multumesc mult pentru raspuns, mailul a fost acesta de mai jos fata de care ei au o teama ca ii pot actiona in instanta daca ma restructureaza si mi-au oferit varianta de a incheia cu acordul partilor in 2 zile si imediat in ziua urmatoare sa mi se faca un contract pe perioada determinata pana la 1 iulie ca astfel sa pot beneficia de somaj.Cum vi se pare? In mail doar am sumarizat o discutie avuta intr-un birou si ceream alte informatii,nu am scris cum ca voi pleca din firma si ca este preaviz…asa cum sustin ei.
   “Buna,
   Dupa cum ti-am comunicat, cu data de 1 iulie 2014 voi incheia activitatea in cadrul SC CCC.
   Sunt programat in CO incepand cu data de 23 iunie pe o perioada de 10 zile pana la data de 05 iulie.
   Te rog sa-mi comunici daca va fi vreo problema cu plecarea mea in CO si cand ar trebui sa fac fisa de lichidare.
   De asemenea, m-ai asigurat impreuna cu XZZ, ca la cerere mi se pot da recomandari. In acest sens, rog sa mi se faca o recomandare pe partea de XSS, post pe care am fost angajat initial.”

   Cu ce oare am gresit ca le-am trimis acest email de lamurire ?

 5. buna,
  am o problema si nu stiu cum sa o rezolv , daca ma puteti ajuta cu sfaturi va multumesc .
  am un magazin cu 4 vanzatoare , una dintre ele (angajata anul trecut) este la al treilea concediu medical pe anul acesta (care a durat 2luni si jumatate , desi doi medici mi-au confirmat ca pacientii cu aceeasi boala revin la servici in 2 saptamani) . fiind o firma mica , atunci cand un om lipseste se cunoaste in doua trei zile . ce pot sa fac legal pentru a putea scapa de aceasta angajata si a putea angaja o alta vanzatoare?
  multumesc de pe acum pentru orice sfat avizat.

   • Buna ziua,

    In cazul in care in urma unor acuzatii nefondate si nedemonstrate, firma angajatoare impreuna cu angajati ai Politiei au pus presiune pe angajat sa semneze un “acord de incetare a CIM”, poate fi contestat in justitie respectivul acord?
    Multumesc anticipat!

 6. Buna ziua ,va rog sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu un aspect legat de un contract de munca care a fost declarat la itm ca fiind cu acordul partilor ,desi in realitate nu s-a depus nici o cerere ,ba mai mult acest acord a fost semnat doar de angajator care a si batut angajatul ca nu era de acord sa incalce legea pt.el .

 7. daca un politist si-a dat demisia se poate reintoarce in politie.
  intreb asta deoarece in legea 360/2002 este mentionat ca in urma demisiei nu mai este posibila revenirea in politie
  multumesc

 8. Buna ziua! Sunt o angajata a unei societati din constanta si am rugamintea sa ma indrumati cum trebuie procedat: datorita stresului si a discriminari intre colegii ,datorita sefului ,ce cerere ar trebui complectata ptr a beneficia de preaviz legal si pe care sa-l prestez pina imi gaseac de lucru in alta parte? Precizez ca am cim de 12 ani ! Va multumesc!

  • Bună ziua,

   Adică să înţeleg că vreţi să vă daţi demisia.

   Potrivit art. 81 alin. 1 din Codul muncii, comunicarea încetării contractului individual de muncă (CIM) angajatorului — după împlinirea unui termen de preaviz — se face printr-o notificare scrisă. (Un model găsiţi pe site-ul ITM-ului – http://www.inspectiamuncii.ro/ghid/continut/Formular_demisie.pdf.)

   Potrivit alin. 4 şi 7 ale aceluiaşi articol menţionat, termenul de preaviz e cel convenit de părţi în CIM sau cel prevăzut în contractul colectiv de muncă aplicabil şi NU poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie sau mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. CIM-ul încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.

   Reţineţi că la încetarea CIM-ului prin demisie NU puteţi beneficia de indemnizaţia de şomaj.

   • Buna seara! Va multumesc ptr lamuriri. Mai am o singura intrebare:daca nu doreste sa imi accepte cererea de notificare si nu doreste sa imi dea voie sa exercit perioada de preaviz? Va intreb deoarece acum 4 ani am avut un coleg care l-a dat afara motiviindu-i ca el este patron si face ce vrea.Cerindu-i sa isi exercite perioada de preaviz ,de a doua zi nu l-a mai primit la munca si fara sa semneze vreo hirtie ia desfacut cim pe motiv “furt” din incasarii ,nefiind adevarat.Se poate intiimpla si mie ? Va rog sa imi raspundeti!

    • Potrivit art. 81 alin. 2 şi 3 din Codul muncii, “angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.”

     Iar potrivit art. 4 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, “munca forţată este interzisă. Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.”

     Angajatorul poate renunţa total sau parţial la perioada de preaviz (art. 81 alin. 7 CM).

     Şi reţineţi că puteţi demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale (art. 81 alin. 8 CM).

     Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă este posibilă, dar numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Notificarea salariatului despre procedura disciplinară este obligatorie.

     Info despre procedura disciplinară: https://legestart.ro/procedura-disciplinara-ghid-practic-i/ .

     Dacă angajatorul nu respectă prevederile legale privind procedura de cercetare disciplinară şi vă concediază fără motiv, îl puteţi chema în instanţă. Iar instanţa, mai mult ca sigur, va anula concedierea.

     Dacă veţi avea probleme, cel mai bine este să apelaţi la serviciile unui avocat.

 9. Buna ziua! Lucrez de 3 ani la o societate,pe postul de secretara. Astazi am facut o cerere de incetare a contractului de munca,din motive personale,incepand de maine.Directorul a fost intelegator si a aprobat-o. Am participat la un concurs si incapand de maine,trebuie sa incep munca la o alta institutie de stat. Am si eu o intrebare. Anul acesta inca nu am apucat sa-mi iau concediul de munca de la societatea la care am lucrat. Pot beneficia de el,pana la sfarsitul anului,chiar daca ma reangajez in alta parte si chiar daca eu am dorit sa incetez contractual anterior de munca,prin acordul partilor,bineanteles? Multumesc anticipat! Astept un raspuns!

 10. Buna seara,
  saptamana trecuta mi-am dat demisia si am cateva nelamuriri:

  1. In cazul demisiei cu preaviz (20 zile lucratoare) am dreptul conform art.74 din contractul colectiv de munca 2011-2014 la a lipsi 4 ore/zi de la programul societatii pt. a-mi cauta un nou loc de munca fara sa-mi fie afectat salariul?
  ”ART.74. – (1) Încetarea CIM poate avea loc – în condiţiile prevăzute de lege – printr-unul din următoarele moduri:
  a) de drept;
  b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
  c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile limitative prevăzute de lege.
  (2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata preavizului va fi de 20 de zile lucrătoare.Prin derogare, pentru salariaţii I.M.M-urilor, preavizul va fi de 15 zile lucrătoare, conform dispoziţiilor din Legea nr. 53/2003-Codului Muncii.
  (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi cauta un loc de muncă, fără ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.”
  2. Daca mi se acorda acest drept asta inseamna cumva mai putini banii? (jumatate de salariu?) si/sau o prelungire a perioadei de preaviz?
  3. Daca lucrez in preaviz program normal angajatorul poate sa-l scurteze cum vrea el?asta insemnand mai putini bani?
  Va multumesc anticipat!

 11. am fost incadrat cu cim la o societate de transport national timp de 24 de luni.in tot acest timp nu am beneficiat de concediul de odihna care era normal sa il primesc.ce as putea face in acest caz.mentionez ca inca sant angajat in cadrul societatii respective

 12. Se poate sa am demisie acceptata cu acordul partilor cu o anumita data, dar inregistarea in revisal sa se faca cu o alta data? Intre aceste doua date, este posibil ca o alta societate sa inregistreze in revisal un alt contract de munca cu norma intreaga?

 13. Buna seara,’
  Va deranjez in urmatoarea speta : din motive ce nu tin de natura salariatului – mi s-a comunicat verbal faptul ca se doreste schimbarea pozitiei detinute cu una inferioara pozitiei actuale / nu am fost de acord, societatea oferindu-mi salarii compensatorii protrivit CCM-ului, dar sugerind sa demisionez sau prin acordul partilor;
  Doresc sa beneficiez de somaj dar in aceste conditii nu se poate acorda, din discutiile avute cu angajatorul pina la momentul actual
  .Motivul schimbarii functiei nu a avut la baza cauze ce tin de natura salariatului , se doreste o” reorganizare a echipei pentru a obtine performante foarte bune”, cu alte cuvinte se doreste promovarea unei alte persoane din alta unitate, conform discutiilor purtate.
  Cum pot proceda in acest caz pentru a beneficia si de somaj?
  Mentionez faptul ca este vorba de contract individual de munca pe durata nedeterminata, vechime peste 10 ani.
  Multumesc anticipat!

  • bziua, sa nu demisionati deoarece nu puteti beneficia de somaj, lasati societatea sa va faca notificare privind desfiintarea locului de munca, in ultima luna lucrati doar 4 ore din 8. Daca societatea nu are pierderi finanaciare importante nu se justifica actiunea lor, instantele nu accepta aceasta motivatie si ii puteti actiona in instanta cu sanse mari de reusita. Discutati si cu un avocat specializat in dreptul muncii.

 14. Buna ziua!va rog sa ma ajutati cu o problema:lycrez de 6 ani la o companie si am ctr de munca susp de pe data de 24.12 pana pe 07 ian.in acest timp intentionez sa imi dau demisia.pot? Cum se inreg la itm?ma intereseaza sa nu ma afecteze la urmat job.se poate demisiona fara preaviz?in aplicatia Revisal apare suspendat sau demisie?
  Multumesc
  Multumesc

 15. va rog sa primiti aprecieri sincere pt acest articol, clar si foarte relevant
  dealtfel tuturor specialistilor de pe site care ne fac parte din munca lor asiduua
  mult succes pe mai departe

 16. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati cu o problema.Sunt gestionara la un magazin universal.In noiembrie am facut inventar dupa aproape 2 ani de la angajare,atunci facandu-se primul inventar pt mine si colega mea!A iesit un minus de 20000 lei,si pt eu sunt cea mai recent angajata se da vina pe mine,chiar sunt tratata ca un gunoi.Marfa nu a fost asigurata,nu au fost camere de luat vederi iar una dintre magazii este descoperita poate sari oricine gardul sa fure,asa cum banuim si noi!In momentul constatarii minusului,am fost amenintate cu dosar penal si puse sa semnam ca suntem de acord sa ni se opreasca din salariu 30%.Stresul imi creaza mari probleme de sanatate si nu mai pot rezista,avand in vedere ca nu am luat absolut nimic,ba chiar am imprumut la banca pt ca fiica mea a facut nunta si am avut nevoie de cativa bani in plus pe langa ce castiga sotul.
  Intrebarea mea este:daca fac o cerere de incetare a contractului de munca sau o demisie daca nu accepta cererea si plec pur si simplu ce se poate intampla?Sau e mai bine sa merg la controale medicale sa imi dovedesc starea precara de sanatate?
  Va multumesc!

  • Va rog sa ma ajutati intro problema foarte grea pentru mine .Lucrez la o firma ca sofer de camion .De aprox 2 luni firma nu imi mai da de lucru ,motiv pentru care mi-am cautat si gasit au alt angajator .INTREBARE ; pot demisiona de la firma la care am lucrat fara preaviz avand in vedere ca in ultimele 2 luni firma respectiva nu mi-a dat de lucru ???

 17. Buna ziua! De ieri am o problema grava cel putin asa cred…lucrez de aproape un an si Contractul il am facut pe 6 luni,dar in luna Martie imi expira…ieri ne-a invitat in birou pe mine si inca 6 persoane sa ne anunte ca nu mai are nevoie de noi pe motiv ca suntem prea multi si face reducere de personal. Si ca ziua de vineri a fost ultima pentru noi si se incheie simplu.a zis ca in data de 2.2.2015 sa mergem sa ne semnam lichidarea.Ce va intreb eu: este normal sa ma dea afara inaintea expirarii contractului meu? fara preaviz fara nimic?sunt obligata sa semnez lichidarea daca nu sunt de acord?

 18. azi mi am trimis cererea de demisie prin email.as dorii sa stiu daca o sa fie probleme de acceptare.lucrez de o luna si sunt in perioada de proba.mai trebuie sa am preaviz de facut?si in cat timp mi se poate desface contractul de munca.

 19. Doresc sa stiu daca este legal sa imi depun cererea de incetarea a CIM cf. art 55 lit b) in perioada de CO prin email, si daca ea va fi inregistrata in aceeasi zi sau cand ma intorc la birou?

 20. Buna ziua,

  In cazul in care in CIM este prevazuta urmatoare clauza: ” in cazul in care salariatul isi inceteaza activitatea in cadrul firmei, acesta nu mai are dreptul de a profesa pe o perioada de 2 ani la alta societate cu acelasi obiect de activitate, decat cu acordul fostului angajator” .
  Incetarea CIM cu acordul partilor poate fi considerat “acordul fostului angajator”?

  Va multumesc,

 21. In urma cu 1 an am demisionat din politie dupa ce am solicitat conform legii o perioada de suspendare de 1 an pentru a efectua un tratament medical in strainatate intrucat starea de sanatate nu imi permitea sa imi continui activitatile zilnice, fiind in concediu medical mai mult de 70 zile in ultimul an. Am fost nevoita sa demisionez intrucat cererea mea de suspendare a activitatii a fost respinsa pt motive puerile si neintemeiate. Am revenit in tara in termenul de un an asa cum intentionam si doresc sa solicit reincadrarea mea pe acelasi post. Ce sanse cosiderati ca am? mentionez ca cererea de suspendare a fost insotita de documente medicale si recomandari in vederea efectuarii tratamentului medical. Multumesc anticipat!

 22. Buna ziua, la compania unde lucrez in ultima perioada au fost concedieri colective. Acum, mai nou cei care nu au fost ofertati, adica si eu, trebuie sa semnam un ACORD DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, cu specificarea datei in care inceteaza contractul de munca. Daca semnez acest contract am dreptul la salarii conpensatorii in functie de vechime. Intrebarea mea este, dupa acesta data am dreptul la somaj. Multumesc

 23. Buna ziua ,

  La firma unde lucrez sau mai bine zis am lucrat a avut loc un incident ( un coleg nervos ma imbrancit ,jignit in mod repetat si am fost nevoit sa il lovesc . ) .Ca pedeapsa am fost nevoit sa semnez o decizie de incetare a contractului individual de munca ca urmare a partilor .. .Este corect asa ceva ,adica nu am avut de ales si am fost nevoit sa semnez incetarea contractului .Si tin să mentionez ca fost o decizie de incetare directa fara o cercetare amanuntita a situatiei ,fara preaviz .

 24. Buna ziua,

  Am urmatoarea situatie: in 2012 am fost angajata la o firma timp de 3 luni part time. Mi-am dat demisia si intre timp m-am angajat in alta parte. Recent am fost la ITM si mi-am scos revisalul si asa am observat ca eu inca figurez ca lucrez la acesta firma desi am incetat orice colaborare cu ei.
  Ma puteti ajuta cu o solutie, unde trebuie sa merg ca sa nu mai figurez angajata la acesta firma?
  Va multumesc!

 25. Buna ziua,
  Situatia mea este urmatoarea: incepand cu anul 2010 am un Contract Individual de Munca, pe perioada nedeterminata, cu o fractiune de norma de 2 ore/zi, contract inregistrat la ITM.
  Din motive personale, de luni de zile doresc incetarea acestui contract dar din pacate nu am reusit sa mai intru in contact cu nici o persoana din cadrul societatii. Mentionez ca stiu despre Administratorul societatii (poate ca intre timp calitatea acestuia s-a schimbat, nu stiu) ca a decedat in cursul acestui an.
  Precizez ca am trimis o scrisoare (cu confirmare de primire) cu Cererea mea de demisie la sediul societatii, cerere care s-a intors la adresa mea de corespondenta. M-am adresat si ITM-ului care mi-a raspuns la clarificari dar nu m-a clarificat. Mi-a cerut sa ma adresez Registrului Comertului si sa aflu starea actuala a societatii astfel incat daca exista un lichidator sa ma adresez acestuia. Raspunsul lor este ca societatea se afla in functiune si inteleg ca nu exista lichidator.
  Intrebarea mea este ce ar trebui sa fac mai departe, doresc incetarea acestui contract in mod correct si legal.
  V-as fi recunoscatoare pentru orice raspuns, idee, clarificare.
  Multumesc!

 26. Buna ziua! Detin un pfa la care am un angajat cu cim,pe perioada nedeterminata cu o fractiune de norma de 2 ore pe zi,contract inregistrat la ITM si pentru care am toate taxele platite.Intentionez sa renunt la activitatea pfa-ului si sa-l radiez din registrul comertului.Problema este ca angajata refuza sa-si dea demisia, desi are serviciu normal, de 8 ore pe zi.Pot invoca pentru concediere art.65 si art 66 din codul muncii? Cand radiez pfa-ul,la sfarsitul celor 20 zile de preaviz sau il pot radia si inainte de emiterea preavizului? Multumesc anticipat!

 27. Buna ziua.Care sunt efectele demisiei cu acordul partilor , in cazul in care nu doresc sa raman in perioada de preaviz? Mai exact ce pot patii daca nu imi tin preavizul? Vreau sa ma angajez la alta firma unde ma vor mai repede si nu as putea sa raman la prezentul loc de munca in preaviz! Va multumesc!.

 28. buna ziua , am semnat cererea de incetarea contractului individual de munca prin intelegerea partilor fara perioada de preaviz [care in realitate nu am fost de acord ptr ca eu vroiam sa intru in somaj dar firma nu a vrut ]dar am refuzat sa semnez alte acte care mia u fost date sa semnez . Poate firma sa inainteze decizia de incetare a contractului fara semnatura mea ?Repet am semnat doar cererea catre director altceva nimic . somajul care trebuia sa l primesc era in jur de 2000 ron [douazeci de milioane vechi] AM lucrat ca sondor pe o platforma de foraj marin ocean endeavor din marea neagra.si alta neregula la aceasta firma a fost ca nu am beneficiat si de conditii de munca spe iale, in contractul de munca au fost trcute conditii normale de munca , ar fi vreo solutie sa pot beneficia de conditii speciale?.o alta neregula a fost ca pe ultimii 2 ani am beneficiat de concediu doar pe hartie si noi am zburat cu helicopterul la platforma,banii pe concediu se vad ca ia m luat pe fluturasul de salariu dar in contul an care primeam banii nu se regasesc As putea sa mai recuperez banii pe concediu? e vorba de vreo 10000 ron [o suta milioane vechi], va multumesc

 29. Incazul refuzului angajatorului la cererea mea de incetare a CIM cu acordul partilor cf. art. 55 lit b din Codul Muncii, ce trebuie sa fac? Urmeaza sa ma angajez in urmatoarele zile la o ala firma.

 30. Pentru nerespectarea refuzului angajatorului la cererea mea de incetare a CIM cu acordul partilor, preavizul care il cere angajatorul la demisie nu se numeste munca fortata? Daca nu imi dau demisia cu preaviz, ma ameninta cu concedierea disciplinara. Astept raspuns.
  Va multumesc!

 31. decizia de incetare CIM-ului unui angajat,in urma demisiei, de catre cine este semnata?De angajator, in mod cert.Dar daca angajatul nu a mai venit la munca, cum poate sa semneze decizia de incetare CIM?

 32. Avem un angajat care intr-o zi a venit cu o cerere de incetare a contractului de munca si din acea zi nu a mai lucrat la noi. Practic, este o demisie dar fara preaviz. La ce articol s-ar incadra?

 33. Bună ziua. Lucrez din 2009 la o firma . În decembrie 2013 am intrat în concediu de creștere copil pana în ianuarie 2016 . În timpul concediului am suferit o operație pe coloana . În ianuarie 2016 mi-mi-am făcut cererea de revenire la munca după concediu de creștere copil de 2 ani și apoi am intrat în concediu medical datorita operației suferite. Acum am terminat medicalul și din mai multe motive as vrea sa îmi dau demisia. As putea sa îmi dau demisia cu acordul ambelor părți?

 34. buna ziua.. am si eu o intrebare ..pe data de 10 m-am angajat la un magazin de hainute ..am lucrat pana pe data de 21 iar atunci dupa mai mult discutii auzite am decis sa imi dau sa nu ma mai duc pentru ca fusesea mai multe lucruri care ma deranjau din partea angajatorului si nu mai imi permiteau sa lucrez linistita..pe data de 21 m-am dus frumos la dansa in magazin si i-am spus ca nu mai vreau sa vin si ca vreau sa ne socotim cu banutii pentru zilele muncite.. mentionez ca , contractul meu ar fi fost facut de pe data de 12 dar mie inca nu mi-l adusese sa il semnez deoarece nu avea cine sa il aduca de la contabila..,iar ea insistand sa nu plc sa stau ca imi aduce acum sa semnez contractul..i-am spus ca nu mai doresc sa muncesc acolo i-am explicat motivele care ma deranjau si m-a pus sa scriu o cerere de demisie pe care am semntat-o si una in care scria ca am primit toti banutii la zi pe care nu am semnat-o deoarece nu i-am primit nici in ziua de azi …ieri am sunat-o si ai-am spus ca am nevoie de acei banuti deoarece am si eu utilitatile mele de platit iar ea imi spune ca trebuie sa astept sa imi vina contractul de munca sa il semnez si dupa aceea imi da banutii ..ce pot face in acest caz??

 35. Buna ziua. .Acum opt ani am plecat din invatamant cu desfacerea contractului de munca cu acordul partilor si am lucrat in mediul privat intr-un alt domeniu.Am lucrat ca educatoare calificata cu gradul didactic 1 titulara pe post.As dori sa stiu daca m-as intoarce, in ce conditii si cu ce drepturi.Va multumesc mult!

 36. buna ziua am si eu o intrebare,am demisionat 5 fete dintr.un magazin la distanta de cateva zile ,cu demisia cu acordul partilor,in data de 12 septembrie,si nici pana azi nu ne’am luat banii nici pe luna august.vreau sa stiu care este termenul pe care trebuie sa treaca pana sa ne primim banii,si ce procent din lipsa de la inventar au voie sa ne opreasca.mentionez ca in ziua plecarii am facut inventar unde am iesit 850 lei lipsa iar acum dupa 2 saptamani si ceva ne’au anuntat ca lipsa de la inventar e de 9800 lei.,

 37. buna ziua am si eu o intrebare am lucrat la un superparket si mi-am dat demisia din motive personale am lucrat din decembrie 2015 pana in octombrie 2016,am avut 15 zile de concediu mia oprit 650 garantie cand m-am angajat,noi avand dreptul la 21 de zile de concediu,in prezent patronul nu vrea sa imi plateasca nici garantia nici zilele de concediu sub motivul ca nu am stat in preaviz,am facut cerere de demisie vreau sa stiu daca este corect sa nu mai imi primesc drepturile inapoi si ce sa fac

 38. Buna ziua,

  AM o MARE NELAMURIRE: mi-am dat demisia pe data de 10/11 de la o scocietate privata, demisie cu acordul partilor (art. 55 litera b). Cand am sunat mi s-a zis che actele de lichidare se fac pe data de 9/11. Am castigat un concur public si m-au angajat cu data de 9/11. Cei de la sectorul public mi-au zis ca trebuie numaidecat sa fie pe data de 9 demisia vazand ca ei au facut contractul pe data de 9/11. Este corect? Ce ytrebuie sa fac?

  Va multumesc!

 39. Buna ziua! Lucrez de 18 ani ca asistenta la un cabinet stomatologic! In luna mai-iunie as dori sa plec din tara! Va rog sa-mi spuneti ce ”pasi” trebuie sa urmez! Multumesc anticipat!

 40. As dori să stiu dacă după 3 luni de concediu fără plată se poate desface contractul de muncă. Pot beneficia de somaj in urma desfacerii contractului ?Mulțumesc!

 41. Buna ziua. Stiu ca este un articol mai vechi, insa intrebarea mea este actualitate: asadar, in situatia in care angajatul a formulat o cerere de incetare prin acord, 55b), societatea a fost de acord cu aceasta cerere, si i-a dat curs, emitand decizia de incetare prin acord a CIM, insa nu a specificat pe cererea salariatului sintagma “de acord”, cu semnatura si stampila, ce se poate intampla? Putem cumva sa acoperim acest consimtamant al nostru, ca societate? Salariatul ne-a dat acum in judecata, pe motiv ca nu avea discernamant cand ne-a inaintat cererea de incetare prin acord, iar temerea noastra este ca am uitat sa trecem aceasta sintagma. O mai putem cumva acoperi? Va multumesc!

 42. Buna ziua ! Am o intrebarea! Sunt in concediu de crestere a copilului si pe 25.01.2019 mi se terminat, eu sunt insarcinata din nou, am lucrat la magazin alimentar, de acolo am iesit in concediu de crestere a copilului. Astazi am fost la itm ca sefa a spus ca nu ma poate lua inapoi la lucru si sa imi bag actele de somaj.Acolo mi sa spus ca pe 25 imi face incetarea contractului de munca, intrebarea mea este daca pot din somaj sa intru din nou in concediu de crestere a copilului la a doua sarcina? Va rog raspundeti- mi sunt derutata stresata .Multumesc

  • Mă m angajat la data de 29 05 2018 managerul vrea sa mi dau demisia de comun acord spuneți mi va rog Salariul se plătește cu o luna in urmă la început mi a rămas 2 săptămâni pe care nu am luat bani mi au spus că,când voi pleca îmi va da toți bani.Nu știu dacă sa cred Aștept un răspuns ..va mulțumesc.h

 43. Bună ziua vrea sa stiu daca se poate anula cererea de demisie sau desfacerea contractului de munca
  Mi-am scris demisia in data de 19 02 2020 Si vrea sa ma reîntorc la aceași firmă pe acelasi post in termen de 10 zile de la demisie
  Se poate sa continui pe acelasi contract de munca sau trebuie sa îmi fac dinou angajare ?

 44. Buna.am si eu un caz. Lucrez intr-o companie. Am convenit cu seful meu la un acord al partilor. In data de 07.04.2020 il semnam. El imi da acordul.am lasat si o perioda de doua saptamani.in data de 23.04.2020 trebuia sa se inchida contractul .sa incep munca la noul job. In data de 14 .04.2020 primesc email inclusiv de la resurse umane ca ultima zi de munca e 23.04.2020. In data de 15.04.2020 un sef din centrala ma ingormeaza ca nu e de acord.el imi transforma acordul in demisie.trebuie sa plec acum in data de 11.05.2020. Eu am la mana acordul dat de seful direct cu numar de inregistrare , emoilul de la resurse umane cu perioda cand inceteaza contractul. Mi a adaugat pe contract.in afara de expresia ” de acord ” cu ultima zi 11.05.2020. Se poate asa ceva?

 45. Buna ziua as dori sa stiu in data de 22 06 2020 am fost amenințați daca nu semănăm demisia nu primim bani de șomaj tehnic am semnat și am luat bani azi in 24 06 2020 am solicitat adeverințe ptr Doctor si am primit e valabil o lună de zile nu mai inteleg nimic daca am semnat demisia de ce am primit adeverințe firma marola tur srl sinaia prahova

 46. Bună ziua
  Doresc sa aflu ce pot face ca în cazul cereri de demisie pe care am făcut o atât cu angajatorul cât și în prezent prin e-mail dar angajatorul nu îmi trimite și nu îmi închide contractul de 4 luni de zile eu ne mai lucrând 1 zi la el

 47. Salut!
  Un angajator are dreptul de a-ți trece o anumita litera in fișa de concediere, ca eu de exemplu sa nu ma mai pot angaja nicaieri??
  Am o mare neclaritate daca acest lucru este legal sau ilegal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here