La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care aduce modificări asupra Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, astfel încât angajaţii din sistemul de apărare să nu mai fie cercetaţi disciplinar sau să răspundă penal, dacă folosesc armamentul din dotare conform legii.

În plus, prin noua formă se doreşte instituirea unor reguli general valabile pentru orice poliţist sau militar, indiferent de structura din care face parte. În acest moment, fiecare minister sau structură din domeniul apărării şi ordinii publice are propriul regulament sau lege, fiind necesară uniformizarea şi actualizarea lor într-o singură lege.

Astfel, Legea nr. 180/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016, intră în vigoare începând de astăzi, 17 octombrie.

Uzul de armă

În noua formă a actului normativ, prin uz de armă se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prevăzut la art. 47.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 180/2016 asupra Legii nr. 17/1996 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

uzdearma1
În plus, persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare, şi în cazul:

  • animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane;
  • imobilizării unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă şi nu poate fi oprită prin alte mijloace;
  • intervenţiei în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate.

Caracterul penal

Uzul de armă executat în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea materială a personalului instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale au obligaţia de a pregăti personalul autorizat să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc cu privire la condiţiile utilizării acestora şi de a institui testări teoretice şi practice periodice ale acestui personal.

Prevederile art. 46-52 se aplică inclusiv instituţiilor care au încadrate persoane care ocupă funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de foc, în situaţiile în care uzul de armă nu este reglementat prin lege specială.

Noile somaţii

Uzul de armă se face numai după somaţia legală. Somaţia se face prin cuvintele: Stai, stai că trag!”. În caz de nesupunere, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcţie presupus sigură care să nu pericliteze viaţa, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

În cazul în care, după executarea somaţiei legale, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

În cazul grupurilor de persoane/persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice şi împotriva celor care atacă sau împiedică militarii să execute misiuni de luptă se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: “Părăsiţi . . . . . . . . . ., vom folosi arme de foc!”.

Prin excepţie de la prevederile, se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.

În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.

Acordarea primului-ajutor şi raportare

Conform noilor prevederi introduse de Legea nr. 180/2016, cel care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent, potrivi legii, de către instituţia din care face parte persoana care a executat uzul de armă.

Suspecţi minori, gravide sau persoane cu handicap

Tot începând de astăzi, se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor şi persoanelor cu handicap vizibil, precum şi în situaţia în care s-ar primejdui viaţa altor persoane, cu excepţia:

  • cazurilor în care se înfăptuieşte un atac armat izolat sau în grup împotriva persoanelor prevăzute la art. 47 lit. a) şi b);
  • situaţiilor prevăzute la art. 47 lit. j) şi k).

În plus, se interzice uzul de armă:

  • în situaţia în care s-ar viola, în mod intenţionat, teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin;
  • împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat izolat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integ
    ritatea corporală a unei persoane.

Ai nevoie de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here