Ministerul Antreprenoriatului și Turismului anunță lansarea etapei de înscriere a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 61/2022. 

În acest sens, MAT publică procedura de implementare a măsurii însoțită de anexe, în forma care a fost transmisă spre publicare către Monitorul Oficial. Formularul electronic de înscriere va fi activ pe link-ul:  granturi.imm.gov.ro,  ÎNCEPÂND DE JOI, 26 MAI  2022, ora 10:00 și va rămâne activ până MARȚI,  31 MAI, ora 20:00.

Reprezentanţii MAT mai subliniază că preînscrierea este disponibilă la acest moment, dar recomandăm aplicanților ca începând de miercuri, 25 mai 2022, să realizeze demersurile premergătoare înscrierii.

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor, societăţilor agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizaţiilor de producători.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileşte astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanţarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

Fondurile alocate pentru acordarea de granturi pentru capital de lucru în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro, respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU şi 24.225.400 euro cofinanţare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.2 – Capital de lucru şi 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art. 12 din OUG nr. 40/2015.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: agricultură, piscicultură şi acvacultură, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here