21 Februarie, 2018

Încep înscrierile în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Ghidul solicitantului, resurse şi acces

Ministerul Economiei lansează luni deschiderea Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, potrivit unui anunţ al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM).

Astfel, începând din data de 22.04.2013, ora 10.00 va fi activă înscrierea în cadrul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”.

* Cum se face înscrierea şi de ce resurse dispunem?

Înscrierea se poate face atât de pe site-ul Ministerului Economiei, la secţiunea “Accesaţi Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat” cât şi prin intermediul link-ului direct: http://programenationale2013.aippimm.ro.

tineri1
Sursa foto: Ministerul Economiei

AIPPIMM pune la dispoziţia părţilor interesate Ghidul Solicitantului, acesta putând fi descărcat direct în format .pdf.

Anexele la Ghidul solicitantului privind „Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” pot fi  accesate la acest link.

* Ce este trebuie să ştim despre acest Program?

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. 

Bugetul alocat pentru anul 2013 este de 25.000.000 lei

* Cine sunt beneficiarii?

Conform reglementărilor legislative în vigoare (OUG nr. 6/2011), întreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;

b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011;

d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

micro1
Sursa foto: Lege5.ro

De asemenea, în cadrul OUG nr. 6/2011 se prevede faptul că, pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor;

c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi.

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). 

Atenţie! În cele 5 grupe de activitate NU pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. 

* Guvernul prelungeşte  Programul

Guvernul a decis să prelungească, pentru încă 7 ani, aplicarea Programului  pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an.

În cadrul şedinţei Guvernului de marţi, 16 aprilie 2013, a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Prin OUG nr. 6/2011 Guvernul a lansat, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Având în vedere succesul de care s-a bucurat programul de la lansare şi până în prezent, şi luând în considerarea necesitatea aplicării lui şi în următorii ani, Guvernul a aprobat prin Hotărâre prelungirea aplicării acestui program pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an, prin asigurarea, din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei a sumelor necesare pentru plata alocaţiilor financiare nerambursabile necesare.

Actele normative conexe acestui subiect pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu