Ministerul Economiei schimbă condițiile legii privind incapacitatea de plată, deoarece sistemul de compensare prevăzut de OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată s-a modificat în sensul reducerii ariei de aplicare doar la operatorii economici cu capital de stat.

Astfel, cadrul normativ a reglementat, până în 2017, activitatea de compensare ca formă de plată non-monetară desfășurată de operatorii economici cu sediul în România, indiferent de forma de organizare sau tipul de proprietate, a datoriilor neplătite la termenele scadente. Dar prin aprobarea OG nr. 22/2016 de modificare a OUG nr. 77/1999,  prin Legea nr.155/2017, s-a modificat cadrul normativ a sistemului de compensare de o manieră ce reduce aria de aplicare doar la operatorii economici cu capital de stat

“Având în vedere utilitatea incontestabilă a acestui sistem național de compensare a datoriilor şi creanțelor, de interes public, unic în România dovedită în cei 20 de ani de funcționare nonstop prin valoarea arieratelor diminuate de cca 53.8 mld EURO ( calculat la un curs mediu de 4.5 lei/EURA) și având în vedere necesitatea ca toți operatorii economici să aibă acces la sistemul național se impune revenirea la reglementarea în sensul în care acesta să se adreseze tuturor operatorilor economici cu sediul in România, indiferent de forma de organizare sau tipul proprietate, susțin reprezentanții ministerului în nota de fundamentare a proiectului legislativ.

“Art. 2

Persoanele juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, au obligația de a întocmi situația privind facturile restante mai mari de 10.000 lei individual sau cumulând 10.000 lei pe același creditor/debitor și mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, daca scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:

a) elemente de identificare a calității de debitor: 

1. denumirea, sediul social și codul fiscal; 

2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului; 

3. numărul, data emiterii, scadență, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului; 

b) elemente de identificare a calității de creditor: 

1. denumirea, sediul social și codul fiscal; 

2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului; 

3. numărul, data emiterii, scadență, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.”

De asemenea, proiectul prevede ca prin hotărâre de guvern, să se asigure organizarea și funcționarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie, în subordinea ministerului Economiei, ai cărui membri din Consiliul de supraveghere și îndrumare vor primi o indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului economiei și care nu poate depăși 90% din cea a directorului general al CPPI.

După perioada de 30 de zile alocată dezbaterii publice, proiectul legislativ inițiat de ministerul EConomiei va fi adoptat de Guvern.

Ai nevoie de OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here