25 Ianuarie, 2020

Încadrarea în muncă a absolvenţilor şi a şomerilor – facilităţi oferite angajatorilor (II)

Notă: În prima parte a subiectului puteţi citi despre încadrarea în muncă a absolvenţilor. Citiţi prima parte AICI.
__________

Încadrarea în muncă a şomerilor de peste 45 de ani sau a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

Angajatorii care încadrează în muncă astfel de persoane primesc lunar, pentru o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

În cazul în care încadrarea în muncă este pe o perioadă mai mică de 18 luni, iar încetarea se datorează pentru unul dintre motivele enumerate în cazul absolvenţilor (vezi Cazurile de încetare a raporturilor de muncă între angajator şi absolvent care duc la restituirea tuturor sumelor primite de la stat), atunci angajatorii sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Încadrarea în muncă a şomerilor care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile legale de pensionare (pensie anticipată parţială sau pensie pentru limită de vârstă)

În cazul acestei categorii de persoane, angajatorul va primi lunar, pe perioada angajării şi până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare, o sumă egală  cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Atenţie! În cazul încadrării în muncă a şomerilor de peste 45 de ani, a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, precum şi a şomerilor care mai au cinci ani (de la data angajării) până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, NU vor beneficia de aceste facilităţi angajatorii care în ultimii doi ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din aceste categorii.

În vederea acordării facilităţilor în cazul categoriilor de şomeri enumerate mai sus, angajatorul este obligat să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau cea a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de la angajarea acestora. În caz contrar, angajatorul nu va mai putea beneficia de aceste facilităţi întrucât acesta este un termen de decădere.

Documentele necesare în vederea încheierii convenţiei cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

Angajatorul va trebui să dea o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii doi ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate. Pe lângă această declaraţie, în funcţie de categoria în care se află persoana încadrată în muncă, trebuie depuse următoarele documente:

1) Pentru persoanele cu handicap:
- certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);
- actul de identitate (copie);
- actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie); respectiv contractul individual de muncă;
- declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap.

2) Pentru şomerii în vârstă de peste 45 de ani:
- actul de identitate (copie);
- actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie); respectiv contractul individual de muncă.

3) Pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale:
- actul de identitate (copie);
- actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie); respectiv contractul individual de muncă;
- actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal (copie);
- declaraţia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună.

4) Pentru şomerii care, în cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile legale de pensionare:
- actul de identitate (copie);
- actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie); respectiv contractul individual de muncă;
- certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;
- actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);
- actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    MariaT
    ianuarie 6 2014

    Da,foarte bine ca se incurajeaza incadrarea somerilor peste 45 de ani,insa este o problema,nu reusesti sa-ti inregistrezi dosarul la somaj intrucat motiveaza ca,nu au sume alocate.Ex.in judetul Salaj am incadrat in munca in luna octombrie 2013 o persoana peste 45 ani(preluata din somaj),nici pana la data prezentei -31.12.2013 nu am reusit sa inregistrez dosarul la Agentia de Somaj Salaj ,acestia motivand ca nu au alocate sume pentru aceasta perioada.(probabil numai stand tot timpul la usa lor vei putea beneficia de aceste alocatii-nu este sigur ca iti vor comunica data alocarii si vor binevoi sa inregistreze dosarele).Deci foarte multa birocratie,dar si mai multa ipocrizie si lipsa de respect pentru cei care doresc sa faca totusi ceva.

Scrie un comentariu