25 Ianuarie, 2020

Încadrarea în muncă a absolvenţilor şi a şomerilor – facilităţi oferite angajatorilor (I)

În urma modificărilor legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (76/2002), precum şi a legii privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (116/2002), au fost introduse măsuri noi prin acordarea de subvenţii şi facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă tineri fără familie sau cu diverse disabilităţi, denumiţi tineri cu risc de marginalizare socială.

Astfel, conform Legii nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, angajatorii pot beneficia de anumite stimulente financiare (sub forma subvenţiilor şi facilităţilor din partea statului) dacă angajează în muncă:

- Absolvenţi;
- Şomeri peste 45 de ani sau şomeri părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale;
- Şomeri care în termen de cinci ani de la data angajării împlinesc condiţiile legale de pensionare;
- Elevi şi studenţi, pe perioada vacanţelor;
- Ucenici;
- Persoane cu handicap;
- Tineri cu risc de marginalizare socială.

Încadrarea în muncă a absolvenţilor

Astfel, conform legii în vigoare, angajatorii care încadrează în muncă, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni (şi în cazul absolvenţilor cu handicap pentru o perioadă de 18 luni), pentru fiecare absolvent:

- o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
- o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
- o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Aceşti absolvenţi pot fi încadraţi o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la absolvirea studiilor.

Pentru a beneficia de această facilitate, angajatorul trebuie să încheie o convenţie cu agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în termen de 12 luni de la absolvirea studiilor. În caz contrar, angajatorul nu mai poate beneficia de această facilitate, întrucât termenul de 12 luni menţionat anterior este unul de decădere.

Odată ce absolvenţii au fost încadraţi în muncă, angajatorii sunt obligaţi să menţină această angajare cel puţin 18 luni, în caz contrar fiind obligaţi, în anumite cazuri de încetare, să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Cazurile de încetare a raporturilor de muncă între angajator şi absolvent care duc la restituirea tuturor sumelor primite de la stat sunt:

- încetarea raportului de muncă prin acordul părţilor;
- încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească;
- încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
- încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a faptului că salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care a fost încadrat;
- încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a desfiinţării postului deţinut de acesta.

În plus, în primele 18 luni în care aceşti absolvenţi sunt încadraţi în muncă, ei pot beneficia de o formă de pregătire profesională, organizată de angajator, în condiţiile legii, iar cheltuielile ocazionate cu această pregătire profesională pot fi suportate de către bugetul asigurărilor de şomaj, la solicitarea angajatorilor.

Atunci când angajatorii păstrează raporturile de muncă cu absolvenţii şi după terminarea perioadei de 18 luni, aceştia beneficiază, pe o perioadă de doi ani de la îndeplinirea celor 18 luni menţionate anterior, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii. Contribuţiile sociale vor include:

- contribuţia de asigurări sociale;
- contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
- contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
- contribuţia de asigurări pentru şomaj.

Acest ajutor financiar se acordă la cerere, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, atunci când angajatorul  nu înregistrează debite  provenind din neplata contribuţiilor sociale.

Notă: În partea a doua a subiectului puteţi citi despre încadrarea în muncă a şomerilor şi documentele necesare în vederea încheierii convenţiei cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Citiţi partea a doua AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Mot
  mai 24 2015

  Scriu in numele sotului meu care este somer si participa la un examen pentru ocuparea unui loc de munca dar se pare ca daca esti somer si mai ai si doi copii in intretinere nu conteaza se angajeaza pensionari din politie cu pensi babane . Nu stiu cui sa ma adresez sunt disperata. Multumesc!

 • Răspunde
  Ioan
  mai 6 2017

  Buna ziua!
  Se acorda ajutor de somaj in cazul incetarii ,dupa 20 de luni, a contractului de munca incheiat in conditiile Conventiei dintre angajator si ANOFM privind angajarea absolventilor ( in conformitate cu LEGEA 76/2002)?

 • Răspunde
  PAULA
  martie 13 2018

  Sunt eligibili si absolventii cursurilor acreditate de coafor- de exemplu?

Scrie un comentariu