Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, noi criterii şi norme de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I,II și III de invaliditate, care să le înlocuiască pe cele stabilite prin HG nr. 155/2011.

Pe baza noilor norme și criterii medicale se urmărește să se realizeze o evaluare complexă, obiectivă și actualizată a stării de sănătate a persoanei, pe baza unor proceduri de diagnostic recomandate de ghidurile de practică medicală naționale și internaționale, fiind avizate și de Ministerul Sănătății.

De asemenea, acestea au fost elaborate astfel încât să corespundă recomandărilor Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, OMS – 2007 de a se utiliza, în mod complementar, ambele ramuri ale clasificărilor internaţionale OMS (CIM – Clasificarea Internaţională a Maladiilor – CIM 10 şi CIF) și se bazează pe definiţii, scale şi metode de diagostic standardizate, aplicate la nivel internaţional.

Pe baza noilor criterii, în evaluarea pacientului se urmărește eliminarea subiectivității si reducerea baremelor medicale impuse, ceea ce conduce la un plus de viziune medicală, manifestată printr-o mai mare libertate a judecății medicale și printr-o evaluare orientată pe persoană și pe afecțiunile prezentate de aceasta.

Potrivit Ministerului Muncii, normele și criteriile stabilite de HG nr. 155/2011 au reprezentat, la momentul apariției, o aliniere la precizările şi reglementările medicale aferente acelei perioade, însă, în prezent, nu mai sunt în concordanță cu standardele medicale naționale și internaționale actuale și nici nu mai reflectă cu acuratețe evoluția și structura morbidității din România.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here