20 August, 2017

Încadrarea fiscală a primelor de asigurare suportate de firmă pentru angajaţii proprii

Cum încadrăm, din punct de vedere fiscal, primele de asigurare suportate de firmă pentru angajaţii proprii? Vă mulţumesc! Analia Vorbu, Ploieşti.

La stabilirea venitului impozabil se au în vedere şi avantajele primite de persoana fizică, inclusiv contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridică sau de o altă entitate, pentru angajaţii proprii, precum şi pentru alţi beneficiari, cu excepţia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislaţiei în materie.

Tratamentul fiscal al avantajului reprezentând contravaloarea primelor de asigurare este următorul:

1. Pentru beneficiarii care obţin venituri salariale şi asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de această natura ale lunii în care sunt plătite primele de asigurare;

2. Pentru alţi beneficiari care nu au o relaţie generatoare de venituri salariale şi asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt considerate venituri din alte surse şi sunt impuse impozitării în conformitate cu prevederile art. 78 din Codul fiscal.

Cu alte cuvinte, primele de asigurări suportate de o persoana fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii, sunt incluse în categoria veniturilor din alte surse.

În această situaţie, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Baza legală

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu