Citiţi mai jos despre noua atribuţie a administratorului, astfel cum a fost introdusă în Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Este vorba despre o completare la atribuţiile administratorului, persoană fizică sau juridică, şi anume “informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari”.

Completarea a fost introdusă prin Legea nr. 34/2015, publicată în Monitorul oficial nr. 172/2015 şi intrată în vigoare la data de 15 martie a.c.

În forma nouă atribuţiile administratorului sunt – “în principal” – aşa cum prevede art. 36 la care a fost adăugată completarea, următoarele:

 • prestarea serviciilor în mod profesional;
 • gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti;
 • efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
 • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
 • gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor;
 • îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege;
 • informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari.


administratorbl
Sursa foto: Lege5.ro

Regimul contravenţiilor

Prevăzute de art. 56, contravenţiile privesc următoarele fapte:

 • neluarea de către proprietari, de către asociaţia de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, de preparare şi distribuire a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.) pe toată durata existenţei acestora; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei şi se aplică persoanelor fizice constatate vinovate;
 • neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei şi se aplică persoanelor fizice constatate vinovate;
 • neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei şi se aplică persoanelor fizice constatate vinovate;
 • schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei fără autorizaţiile şi aprobările legale; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei şi se aplică persoanelor fizice constatate vinovate;
 • modificarea aspectului proprietăţii comune, precum şi a elementelor constructive ale clădirii fără aprobările şi autorizaţiile legale; contravenţia se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi se aplică persoanelor fizice constatate vinovate;
 • neaplicarea sau nerespectarea prevederilor legii de către funcţionarii publici şi personalul angajat al autorităţilor publice locale şi centrale, inclusiv personalul regiilor ori al societăţilor furnizoare de servicii publice de utilităţi, dacă fapta nu a fost comisă în astfel de împrejurări încât să constituie infracţiune; amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei care se aplică funcţionarilor publici sau personalului angajat al autorităţilor publice, inclusiv personalului regiilor ori societăţilor furnizoare de servicii de utilităţi publice.

Obligaţia nou introdusă neavând un regim special de încadrare, credem că priveşte neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil.

Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, făcută la sesizarea oricărei persoane interesate, precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac de către persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, de primari sau de împuterniciţii acestora.

Ai nevoie de Legea nr. 230/2007 privind asociaţiile de proprietari? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  O intrebare: cine din conducerea unei asociatii de propretari are dreptul sa adauge o persoana in plus la intretinere, fara a se fii facut o cerere scrisa de catre proprietar, si in baza carui articol?

  Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here