Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de modificare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, pentru reducerea volumului de activitate în acest domeniu și pentru clarificarea unor aspecte privind competențele instanțelor. De asemenea, proiectul conține schimbări în privința proceselor civile intentate de persoane fizice, legate de competența instanței care va judeca acțiunea.

Principalele modificări aduse la Legea contenciosului administrativ țin de competența de soluționare a cauzelor, păstrându-se distribuția la nivel național, dar cu un prag de sumă pentru completele specializate.

Art. 10 – alin. (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 lei, se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 lei, se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.”

Alte articole modificate pentru a elimina din întârzierile proceselor în acest domeniu sunt legate de eliminarea procedurii de filtru (art. 394 Codul de procedură civilă) având ca obiect cauzele urgente – suspendare executare act, și înlocuirea procedurii de drept comun privind depunerea întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare, cu o procedură mai rapidă.

Art. 17 – alin. (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere în ședință publică, în completul stabilit de lege. Întâmpinarea este obligatorie și se depune la dosar cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua la cunoștință de conținutul întîmpinării de la dosarul cauzei. Primul termen de judecată se va fixa în maximum 70 zile de la data depunerii acțiunii pe rolul instanței.”

De asemenea, reclamantul va fi obligat să se adreseze instanței teritoriale de care aparține pârâtul, fără să mai poată cere judecarea acțiunii în alte zone, conform art. 10, alin. (3).

Nu în ultimul rând, proiectul conține prevederi noi referitoare la deciziile instanțelor privind acțiunile dintre debitori și creditori.

Art. 24 – alin. (3) și alin. (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și care nu au fost respectate, instanța de executare, prin hotărâre dată cu citarea părților, aplică conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalități, în condițiile art. 906 din Codul de procedură civilă.

(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii și de acordare a penalităților debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma ce se va datora statului și suma ce i se va acorda lui cu titlu de penalități, prin hotărâre dată cu citarea părților. Totodată, prin aceeași hotărâre, instanța va stabili, în condițiile art. 892 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neeexecutarea în natură a obligației.”

Proiectul legislativ așteaptă avizele Guvernului și Consiliului Legislativ și va intra, în următoarele săptămâni, în dezbaterea Camerei Deputaților. Ca să modifice legea, proiectul trebuie adoptat ulterior în Senat, care este forul decizional.

Ai nevoie de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here