22 Septembrie, 2017

În preţul hârtiei de xerox este cuprinsă şi remuneraţia compensatorie pentru copia privată!

O recentă hotărâre a completului de arbitraj din cadrul Corpului de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a stabilit forma finală a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, datorată de persoanele care fabrică, importă sau achiziţionează intracomunitar coli de hârtie pentru copiator format A4.

Metodologia a fost aprobată prin Hotărârea arbitrală nr.2/2012, pronunţată la data de 22 februarie a.c. şi publicată în Monitorul oficial nr. 148 din 6 martie, în baza Deciziei nr.17/2012 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Hotărârea arbitrală la care ne referim a fost dată în urma soluţionării cererii de arbitraj formulate de către Asociaţia Hârtiei din România (A.H.R.) şi Societatea Comercială AGRESSIONE GROUP – S.R.L. în contradictoriu cu COPYRO (Organism de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – O.G.C.D.A.), VISARTA (O.G.C.D.A.) şi PERGAM (O.G.C.D.A.), cerere având drept obiect respingerea propunerii de stabilire a formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4.

În cadrul comisiei de negociere, constituită prin Decizia directorului general al ORDA nr. 275/2011, părţile nu au putut conveni forma finală a metodologiei supuse negocierii. După parcurgerea etapelor preliminare de arbitraj, expuse pe larg în hotărârea pronunţată, precum şi după analizarea opiniilor părţilor interesate, completul de arbitraj din cadrul Corpului de arbitri de pe lângă ORDA a dat forma finală a acestei metodologii.

● Subiecţii obligaţiei. Metodologia prevede că remuneraţia compensatorie este datorată şi se plăteşte de către persoanele care fabrică, importă sau achiziţionează intracomunitar coli de hârtie pentru copiator format A4 organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor unic colector.

Cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată datorată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,1%.

● Baza de calcul pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru colile de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, se calculează:

- la valoarea în lei din vamă pentru hârtia pentru copiator importată, conform declaraţiei vamale de import (D.V.I.) şi facturii externe;

- la valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru hârtie format A4, indiferent de gramaj, introdusă în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;

- la valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulaţie a colilor de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, de către fabricanţi.

Remuneraţiile nu conţin TVA.

● Plata remuneraţiei compensatorii se va face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată, pentru colile de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, importată sau achiziţionată din Comunitatea Europeană ori produsă şi facturată.

● În caz de întârzieri la plata remuneraţiei, importatorii şi fabricanţii datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, aplicate la suma restantă.

● Raportările către ORDA. Importatorii şi fabricanţii de coli de hârtie pentru copiator format A4, indiferent de gramaj, sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat unic colector un raport confidenţial privind:

- valoarea în lei în vamă a importurilor de hârtie pentru copiator, conform D.V.I.;

 - valoarea facturii externe/declaraţiei de achiziţie intracomunitară pentru hârtie format A4, indiferent de gramaj, introdusă în spaţiul comercial al României din Comunitatea Europeană;

- cantitatea de hârtie format A4, indiferent de gramaj, produsă şi facturată, preţul şi stocul disponibil.

Neprezentarea raportărilor dă dreptul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor la plata unor penalităţi echivalente cu remuneraţia compensatorie pentru copia privată din luna anterioară.

● Dreptul la acţiune pentru daune şi realizarea dreptului. Dacă persoanele care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar coli de hârtie pentru copiator format A4 nu au plătit nicio remuneraţie compensatorie pentru copie privată la data la care trebuie să prezinte raportul şi refuză ori neglijează această obligaţie, organismului de gestiune colectivă îi este recunoscută calea dreptului la acţiune în vederea stabilirii întinderii daunelor astfel produse şi realizarea dreptului.

*

Reamintim, în context, o altă decizie recentă a directorului general al ORDA, nr.14/2012, privind publicarea în Monitorul oficial a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia. Metodologia a fost publicată în Monitorul oficial nr. 135 din 27 februarie a.c.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu