Ordonanță de urgență nr. 218 din 30 Decembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1317 din 31 decembrie 2020

Actul normativ analizat astăzi prorogă până la de 31 martie 2021 mai multe prevederi reglementate de OUG nr. 70/2020 privind măsuri în domeniul sănătății sau măsuri în domeniul financiar-contabil și fiscal.

Aceste prorogări sunt:

  1. Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID19 se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României (rezidente, nerezidente, asigurate sau neasigurate) și se suportă din bugetul Fondului Asigurărilor de Sănătate;
  2. Pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 Casele de Sănătate decontează cheltuielile spitalelor și programelor naționale de sănătate la nivelele realizate fără a se efectua o regularizare;
  3. În fondul bugetului asigurărilor de sănătate vor fi alocate sume suplimentare pentru decontarea programelor de sănătate curativă, investigații paraclinică, imagistică medicală;
  4. Își prelungesc valabilitatea până la 31 martie biletele de trimitere, recomandări medicale, decizii de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, dispozitivelor asistive.

Notă: pentru înțelegerea ordonanței este necesară actualizarea OUG nr. 70/2020 cu analiză în contextul reglementărilor existente.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here