În legea privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii se introduc prevederi privind Testul IMM, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.
Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 328/2014. Aceasta se va aplica începând cu data de 9 mai 2014.
Printre noutăţile aduse de actul normativ se numără şi anumite prevederi referitoare la Testul IMM.
Testul IMM va fi aplicat în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura în acest fel un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor.
“(…) Iniţiatorii vor respecta principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică», precum şi principiul numărului constant. Principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică» presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative – obligaţii de raportare/conformare – pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente, se precizează în Legea nr. 62/2014.
Potrivit noilor prevederi, Testul IMM va fi făcut de iniţiatorul proiectului de act normativ, acesta constând în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea IMM-urilor de introducerea reglementărilor nou-propuse.
Testul IMM va fi efectuat înainte de începerea procesului de avizare a proiectului de act normativ.
Rezultatele testului vor ajuta apoi la identificarea corecţiilor necesare la definitivarea proiectului de act normativ.
Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare, mai este specificat în noul act normativ.
Legea a fost adoptată de Senat (prima Cameră sesizată) în 24 februarie şi de Camera Deputaţilor (Cameră decizională) în 8 aprilie.
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here