Continuăm seria articolelor referitoare la contractul individual de muncă, potrivit normelor legislative din Codul Muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astăzi vă spunem în ce condiţii vi se poate suspenda contractul.

Conform legislaţiei în vigoare, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.

Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

– concediu de maternitate;

– concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

– carantină;

– exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

– îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

– forţă majoră;

– în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

– de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;

– în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:

– concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

– concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

– concediu paternal;

– concediu pentru formare profesională;

– exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale, constituite la nivel central sau local, pe toată durată mandatului;

– participarea la grevă.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

– pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;

– în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

– în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

– pe durata detaşării;

– pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfaşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzator locului de muncă ocupat.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

2 COMENTARII

  1. Buna ziua,
    Va rog sa imi comunicati daca este legal ca, la depunerea unei cereri de concediu fara plata, Departamentul de Resurse Umane sa sileasca persoana respeciva sa semneze o cerere de suspendare a contractului individual de munca (in conditiile in care nu avem semnat contract colectiv de munca, iar in regulamentul intern nu este facuta nici o precizare cu privire la suspendarea contractului individual de munca.
    Va multumesc

    Cu stima,
    Maria Teodorescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here