Există anumite situaţii în care angajatorul n-are voie să-şi concedieze salariaţii, iar acestea sunt prevăzute în mod expres în Codul muncii.
Încetarea contractului individual de muncă poate fi de drept, prin acordul părţilor sau ca urmare a voinţei uneia dintre părţi (demisia, concedierea). Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce ţin (sau nu) de persoana salariatului.
Potrivit prevederilor din Codul muncii, este interzisă concedierea salariaţilor:
pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie/responsabilitate familială, apartenenţă/activitate sindicală;
 pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Exceptând concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, concedierea NU se poate dispune în următoarele situaţii:
 când salariatul se află în incapacitate temporară de muncă;
 când activitatea este suspendată din cauza instituirii carantinei;
 în perioada în care femeia salariată este gravidă (dacă angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere);
 în timpul concediului de maternitate;
 în timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau până la împlinirea vârstei de trei ani, atunci când copilul are un handicap);
 în timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani (sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani);
 în timpul exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical (exceptând situaţia în care concedierea e dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate);
 în timpul concediului de odihnă.
Atenţie! Potrivit Codului muncii, dacă un angajator face o concediere în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul să plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul respectiv.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here