21 Ianuarie, 2018

În ce situaţii NU poate fi concediat un salariat?

Există anumite situaţii în care angajatorul n-are voie să-şi concedieze salariaţii, iar acestea sunt prevăzute în mod expres în Codul muncii.

Încetarea contractului individual de muncă poate fi de drept, prin acordul părţilor sau ca urmare a voinţei uneia dintre părţi (demisia, concedierea). Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce ţin (sau nu) de persoana salariatului.

Potrivit prevederilor din Codul muncii, este interzisă concedierea salariaţilor:

- pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie/responsabilitate familială, apartenenţă/activitate sindicală;

- pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.

Exceptând concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, concedierea NU se poate dispune în următoarele situaţii:

 când salariatul se află în incapacitate temporară de muncă;

 când activitatea este suspendată din cauza instituirii carantinei;

 în perioada în care femeia salariată este gravidă (dacă angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere);

 în timpul concediului de maternitate;

 în timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau până la împlinirea vârstei de trei ani, atunci când copilul are un handicap);

 în timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani (sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani);

 în timpul exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical (exceptând situaţia în care concedierea e dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate);

 în timpul concediului de odihnă.

Atenţie! Potrivit Codului muncii, dacă un angajator face o concediere în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul să plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul respectiv.

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu