Plata indemnizaţiei de şomaj încetează în situaţiile prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Acestea sunt enumerate la articolul 44 din lege, după cum urmează:
atunci când beneficiarul se încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată / perioadă determinată mai mare de 12 luni;
la data de la care realizează (din activităţi autorizate potrivit legii) venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) aflat în vigoare. În prezent, ISR-ul este 500 de lei;
la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea ISR-ului în vigoare;
atunci când beneficiarul refuză nejustificat să se încadreze pe un loc de muncă (conform pregătirii sau nivelului studiilor);
atunci când beneficiarul refuză nejustificat să participe la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională sau atunci când acestea se întrerup din motive imputabile persoanei;
dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;
atunci când se îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, atunci când se solicită pensia anticipată sau atunci când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;
la momentul plecării din ţară pentru o perioadă mai mare de trei luni;
atunci când se începe executarea unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
dacă beneficiarul moare;
în anumite cazuri în care expiră termenul de depunere a cererii pentru repunerea în plată, în urma suspendării plăţii indemnizaţiei din anumite motive;
atunci când se încheie perioadele stabilite diferenţiat (în funcţie de stagiul de cotizare) pentru plata indemnizaţiei sau atunci când se încheie perioada de şase luni în care absolvenţii beneficiază de indemnizaţie;
la data admiterii într-o formă de învăţământ a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ/şcolilor speciale pentru persoane cu handicap;
la data la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
la momentul angajării pe bază de contract a soldaţilor şi gradaţilor voluntari;
la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi;
de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri din contracte/convenţii.
Pentru orice fel de nelămuriri legate de indemnizaţia de şomaj, puteţi pune întrebări pe Forumul LegeStart, iar specialiştii noştri vă pot oferi acolo răspunsuri utile.
Sursa: Legea nr. 76/2002 | Foto: Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here