Conform prevederilor Legii 296/2023 și ale OUG 115/2023, începând cu anul 2024, se produc modificări în privința criteriilor pentru aplicarea impozitului micro. Persoanele juridice pot beneficia de impozitul micro, dacă, la finalul anului 2023, îndeplineau următoarele condiții:

 au obținut venituri sub echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;

  • capitalul social al acestora este deținut de persoane, cu excepția statului și a unităților administrativ-teritoriale;
  • niciuna dintre acestea nu se află în proces de dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești;
  • au realizat venituri, cu excepția celor din consultanță și/sau management (exceptând veniturile din consultanță fiscală), care reprezintă peste 80% din veniturile totale;
  • dețin cel puțin un angajat;
  • asociații/acționarii acestora dețin, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la o singură persoană juridică;
  • au depus în termen situațiile financiare anuale, dacă au această obligație (pentru 2023, bilanțurile trebuie depuse până la 31 martie 2024).

Este esențială verificarea periodică a îndeplinirii condițiilor specifice regimului micro pe parcursul întregului an. Dacă aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, trecerea la impozitul pe profit se va realiza începând din trimestrul în care au loc aceste schimbări.

Modificările aduse Codului fiscal de către Legea 296/2023 includ reintroducerea a două cote de impozitare pentru microîntreprinderi în anul 2024. Astfel, se aplică o cotă de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri sub 60.000 euro și o cotă de 3% pentru cele cu venituri peste 60.000 euro sau care desfășoară anumite activități specifice codurilor CAEN: 5821, 5829, 6201, 6209, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690. În cazul în care veniturile depășesc 60.000 euro sau se inițiază aceste activități în cursul anului fiscal, se aplică cota de 3%. În situația opusă, dacă veniturile nu depășesc 60.000 euro și nu mai sunt desfășurate activitățile menționate, se aplică cota de 1%. Persoanele juridice care desfășoară și alte activități în afara celor menționate sunt supuse cotei de 3% pentru toate veniturile.

Principalele modificări aduse Codului fiscal de OUG 115/2023 impun ca microîntreprinderile să aibă asociați sau acționari cu peste 25% din titluri de participare sau drepturi de vot, care să stabilească o singură persoană juridică aplicând prevederile legale. În cazul neîndeplinirii condițiilor precum existența unui salariat sau depunerea situațiilor financiare anuale, microîntreprinderea trece la impozitul pe profit. Firmele din HoReCa nu mai pot fi considerate microîntreprinderi dacă depășesc plafonul de 500.000 de euro, iar eliminarea condițiilor anterioare de încadrare în regimul de microîntreprindere afectează această categorie de întreprinderi. Se impune, de asemenea, verificarea plafonului de 500.000 euro luând în calcul veniturile cumulate cu cele ale întreprinderilor asociate. Microîntreprinderile din HoReCa trebuie să îndeplinească condiția de a nu mai fi plătitoare de impozit pe venituri microîntreprinderilor începând cu anul fiscal 2024 dacă au desfășurat activități conform codurilor CAEN specifice până la 31 decembrie 2023. Excepție fac persoanele juridice care activează în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, precum și cele din piața de capital, care nu se încadrează în regimul de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor.

Vezi aici Legea 296/2023

Vezi aici OUG 115/2023

Vezi aici alte articole despre consulate

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here