Deducerea personală este reglementată de Codul Fiscal la art. 56. Modul de calcul al deducerii personale a fost stabilit prin Ordinul nr. 1.016/2005.
Ca să poată beneficia de deducere personală, salariaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:
• să aibă funcţia de bază la respectivul angajator;
• să aibă un venit brut lunar mai mic de 3.000 de lei.
Cea de-a doua condiţie, legată strict de venit, este cunoscută atât de angajat, cât şi de angajator.
În schimb, prima condiţie, care face referire la funcţia de bază, ar trebui adusă la cunoştinţă angajatorului înainte de a se face primul calcul salarial. Pentru a nu se ajunge în postura de a calcula eronat statul de salarii, această informaţie trebuie ştiută de angajator, astfel încât inspectorul de resurse umane să aibă imaginea de ansamblu asupra fiecărui angajat.
Modalitatea cea mai eficientă prin care se poate face acest lucru este completarea unei declaraţii pe propria răspundere în momentul în care se face angajarea propriu-zisă. Modelul îl puteţi găsi AICI.
În acelaşi timp, în modelul de declaraţie (legislaţia în vigoare nu impune un model standard, ci doar elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină), angajatul oferă informaţii despre posibilitatea ca el să aibă persoane în întreţinere.
Dacă are, deducerea angajatului va fi calculată ţinând cont şi de acest aspect.
Voi reda în cele ce urmează modalitatea de calcul a deducerii personale în funcţie de numărul de persoane în întreţinere şi, în acelaşi timp, în funcţie de venitul brut realizat:
tabel
După cum se poate observa în tabelul de mai sus, deducerea pentru un venit sub 1.000 de lei pentru un angajat care nu are pesoane în întreţinere este de 250 de lei.
Deducerea creşte cu 100 de lei până la maximum 650 de lei pentru fiecare persoană în plus luată în întreţinere.
Pentru venitul brut lunar între 1.000 şi 3.000 de lei, deducerea personală calculată, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 19/2005 (privind rontunjirile deducerilor), orice sumă sub 10 lei se rontunjeşte la 10 lei. De exemplu, dacă deducerea personală rezultată în uma calculului este în valoare de 225 de lei, aceasta se rontunjeşte până la suma de 230 de lei.
HG nr. 44/2004 (normele de aplicare a Codului Fiscal) stabileşte în ce condiţii şi care sunt persoanele care beneficiază de deducere personală:
„90. Pentru ca o persoană să fie în întreţinere, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– existenţa unor raporturi juridice între contribuabil şi persoana aflată în întreţinere;
– persoană fizică întreţinută să aibă venituri impozabile şi neimpozabile mai mici sau egale cu 250  de lei lunar.
Persoana aflată în întreţinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreţinere se află.
91. Sunt considerate persoane aflate în întreţinere soţul/soţia contribuabilului, copiii acestuia, precum şi alţi membri de familie până la gradul al doilea inclusiv.
92. În sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, în categoria «alt membru de familie aflat în întreţinere» se cuprind rudele contribuabilului şi ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv.
93. După gradul de rudenie rudele se grupează astfel:
– rude de gradul întâi, cum ar fi: părinţi şi copii;
– rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoţi şi fraţi/surori.
94. Sunt considerate persoane aflate în întreţinere militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, peste vârstă de 18 ani, dacă veniturile obţinute sunt mai mici sau egale cu 250 de lei lunar.
95. Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele majore condamnate, care execută pedepse privative de libertate.
96. Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială şi altele asemenea, precum şi în unităţi de învăţământ, inclusiv în situaţia în care costul de întreţinere este suportat de aceste unităţi. În acest caz eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 250 lei lunar.
Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă integral unuia dintre părinţi, conform înţelegerii dintre aceştia, respectiv tutorelui.
Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul de a fi preluat în întreţinere revine părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul sau unuia dintre soţii care formează noua familie, conform înţelegerii dintre aceştia, indiferent dacă s-a făcut o adopţie cu efecte restrânse şi chiar dacă părinţii fireşti ai acestuia contribuie la întreţinerea lui prin plata unei pensii de întreţinere. Plata unei pensii de întreţinere nu dă dreptul la preluarea în întreţinere a copilului, părintelui obligat la această plată.
Pentru copilul minor primit în plasament sau încredinţat unei persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoană în întreţinere pentru acest copil se acordă:
– persoanei care l-a primit în plasament sau căreia i s-a încredinţat copilul;
– unuia dintre soţii care formează familia căreia i-a fost încredinţat sau i-a fost dat în plasament copilul, conform înţelegerii dintre aceştia.
Pentru copiii aflaţi în întreţinerea unei familii, dreptul de a fi luat în întreţinere se acordă unuia dintre părinţi, conform înţelegerii dintre aceştia. Astfel, în situaţia în care într-o familie sunt mai mulţi copii aflaţi în întreţinere, aceştia vor fi preluaţi în întreţinerea unuia dintre părinţi conform înţelegerii dintre părţi. În aceste situaţii contribuabilii vor prezenţa plătitorului de venit fie o declaraţie pe propria răspundere din partea soţului/soţiei (un model îl puteţi găsi AICI), fie o adeverinţă emisă de plătitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, după caz, din care să rezulte numărul şi identitatea copiilor care sunt preluaţi în întreţinere de fiecare soţ/soţie.
Nu se acordă dreptul de a prelua în întreţinere următoarelor persoane:
– părinţilor ai căror copii sunt daţi în plasament sau încredinţaţi unei familii ori persoane;
– părinţilor copiilor încredinţaţi unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, în cazul în care părinţii respectivi sunt puşi sub interdicţie sau sunt decăzuţi din drepturile părinteşti.
Copilul minor cu vârstă cuprinsă între 16 şi 18 ani, încadrat în muncă în condiţiile Codului muncii, devine contribuabil şi beneficiază de deducerea personală, situaţie în care părinţii nu mai au dreptul de a-l lua în întreţinere, întrucât deducerea personală se acordă o singură dată.
În momentul în care s-a determinat deducerea personală pentru fiecare angajat, aceasta are un rol important în stabilirea venitului impozabil. Cel din urmă se calculează prin scăderea din venitul net (venitul net este venit brut realizat fără taxele angajatului – contribuţia asigurărilor sociale de sănătate, contribuţia asigurărilor sociale, şomaj) a deducerii. Abia după aceea venitului impozabil i se aplică impozitul de 16%, iar salariul net obţinut de angajat este diferenţa între venitul impozabil şi impozitul în cauză.
Astfel, ca şi concluzie, cu cât deducerea personală este mai mare (salariatul are mai multe persoane în întreţinere), cu atât impozitul pe venit este mai mic şi salariul net al angajatului este mai mare.
A nu se face confuzie între deducerea personală şi persoanale aflate în întreţinerea salariatului.
Deducerea personală se calculează în funcţie de numărul de persoane aflate în întreţinerea salariatului până la un venit brut realizat de maximum 3.000 de lei.
Dacă venitul brut realizat al angajatului depăşeşte această sumă, salariatul nu mai beneficiază de deducere personală, dar are în continuare persoane în întreţinerea sa.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua. Doresc sa va prezint o situatie pe care n-am gasit-o discutata nicaieri. Eu sunt salariat, sotia mea este pensionata medical (cu o pesie mai mare decat salariul meu), fiul nostru este student, la zi, la stat, fara bursa. Am completat Declaratia privind determinarea deducerilor pentru calculul impozitului pe venit si mi-am trecut fiul la pozitia corespunzatoare, adaugand si toate documentele justificative in ceea ce-l priveste. Angajatorul imi spune ca sotia trebuie sa dea si ea o declaratie pe proprie raspundere cum ca n-ar beneficia de deducere pentru fiul nostru student. Copia dupa cuponul de pensie n-ar fi suficient si n-ar justifica calitatea doamnei de nebenificiar al vreunei deduceri ???

 2. Buna ziua! Am o nelamurire . In cazul in care un cuplu are 1-3 copii dar nu sunt casatoriti la Starea Civila , iar mama nu este incadrata in munca deci nu realizeaza venituri dar se afla in intretinerea barbatului (tatal copiilor) , in ce mod se poate trece la persoana aflata in intretinere.

 3. Buna ziua,
  Daca tatal copilului lucreaza in Italia si are copilul inregistrat acolo pt deducere impozit, mama poate beneficia de deducere impozit daca se angajeaza la o firma din Romania?

 4. Buna
  Vas ruga frumos in legatura cu deducerea in salariu eu nu am pe nimeni in intretinere cum se calculeaza deducerea in functie de brut eu am salariu negociat 1400…la un brut de 1577 …..deducererea este de 170 de ce ?? daca ia este de 250 ……………la un brut de 1708 deducerea este de 140…..la un brut de 1470 deducerea este de 170…… la un brut de 1644 deducerea este de 150………la un brut 1551 deducerea este de 160….ce sa inteleg cu cat salaru este mai mic si deducerea este mai mare …..?si cu cat salaru este mai mare deducerea este mai mica…. sau se calculeza la venitu net deducerea..va multumesc pentru intelegere si astept rasunsu dumneavoastra multumesc din inima

 5. Am fost concediata. Am castigat in instanta repunerea pe aceeasi functie si plata drepturilor salariale indexate, majorate si reactualizate. La drepturile salariale nu am mai beneficiat de deducerea de impozit. Este legal? Nu am beneficiat nici de indexarea cu rata inflatiei spunandu-mi ca in 2014 si 2015 nu a fost inflatie. Daca ma puteti lamuri va multumesc anticipat.

  • Sunt divorțată de trei ani ,custodia este comună dar copilul este cu domiciliul la mine.Aș vrea să știu dacă am dreptul să trec copilul la mine în întreținere deoarece figurează încă la fostul soț.Multumesc.

 6. Buna ziua. Am un caz si sper ca ma puteti ajuta. Am o angajata care este in proces de divort si custodie pentru cei doi copii minori. Am posibilitatea ca angajator, fara sentinta judecatoreasca sa o inregistrez cu copiii in intretinere. Daca raspunsul este da, ce acte sunt necesare?
  Va multumesc anticipat.

 7. Buna ziua,ma scuzati ptr. deranj
  Am si eu o intrebare,fiul meu este student si este trecut la sot in intretinere,eu lucrez.Poate fi trecut la ambi parinti?
  va multumesc

 8. Buna, am un copil de 1 an, sunt in maternitate pana la 1 an si 11 luni , sotul meu poate sa-l treaca pe copil in intretinere sau doar dupa ce termin eu maternitatea ? Multumesc

  • De ce un an si unsprezece luni? Daca sotul tau lucreaza obligatoriu va sta o luna in concediul tau. Sunt 24 luni. Sunt banii nostri. Si asa sunt puțini….nu merita lasati. In privinta deducerii,nu stiu ce sa.ți spun. Tot problema asta o am si eu.

 9. Sotul este angajat. Eu primesc indemnizatia de crestere. I.am zis contabilei sa.i puna copii la deduceri. A zis ca salariul este 1050 lei,iar in mana nu ia minimul,adica 770 lei si ca primeste 1000 si nu are sens sa.i pun. Am patru copii si mi.a zis ca deducerea este de 10 lei pentru fiecare copil. Ce ziceti???

 10. Bună!
  Sunt incadrat cu un salariu de 1300 lei și am 2 copii mici (un copil de 4ani respectiv, iar celălalt de 5 luni).
  Soția nu lucrează si nu realizeaza niciun venit.
  Aș putea s-o trec și pe ea la deducere (la întreținere)?
  Dacă aș avea trei persoane în întreținere, câți bani aș lua în mână la un salariu brut (de încadrare) de 1300 lei?
  Vă mulțumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here