20 Iunie, 2018

În 2014, contribuţia alocată pensiei private obligatorii va creşte la 4,5%. La ce procent se va ajunge în 2016?

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 prevede o creştere a contribuţiei alocate pensiei private obligatorii (Pilon II) cu 0,5%, aceasta ajungând astfel la 4,5%.

Contribuţia la un fond de pensii private nu instituie obligaţii financiare suplimentare pentru participanţi, ci este o parte a contribuţiei individuale datorată sistemului public de pensii. În prezent, cota transferată este de 4%, urmând să ajungă la 6% în anul 2016, prin creşteri graduale anuale.

În prezent, fiecare angajat plăteşte o contribuţie de asigurări sociale (CAS) aferentă sistemului public de pensii echivalentă cu 10,5% din salariul brut.

Sistemul pensiilor administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004, stabilind ca obligaţie în sarcina angajaţilor care contribuie la sistemul public de pensii şi care au vârsta până în 35 de ani să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani pot opta să adere la un astfel de fond. În cazul în care această opţiune nu a fost făcută, în primele patru luni de la angajare, participanţii vor fi distribuiţi aleatoriu de către Casa Naţională de Pensii Publice către unul dintre fondurile de pensii private existente.

În România, sistemul de pensii private obligatorii a fost introdus în anul 2007, după un model testat şi recomandat de Banca Mondială, având ca scop asigurarea unei pensii private care să suplimenteze pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de către fonduri private specializate, în interesul participantilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale. Aceasta are rol atât de creştere a responsabilităţii individuale privind veniturile la bătrâneţe, cât şi o scădere pe termen lung a presiunii asupra bugetului public de pensii.

Data de 17 septembrie 2007 a reprezentat startul perioadei de aderare la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), pornind de la o cotă transferată de 2% începând cu luna mai 2008. Aceasta a crescut anual cu 0,5%, cu excepţia anului 2009, când aceasta a rămas 2%, ducând astfel la o întârziere a calendarului iniţial, potrivit căruia în anul 2013 contribuţia trebuia să fie de 4,5%.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au avut în anul 2012 un randament mediu de 10,5%, activele nete administrate de cele nouă fonduri ajungând la aproape 9,64 miliarde de lei.

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 poate fi consultat integral AICI (fişier DOC).

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu