Întrebare: Bună ziua! Aş avea o întrebare. Care sunt înregistrările contabile ce trebuiesc operate pentru un salariat care a făcut o pagubă firmei în valoare semnificativă (a avariat tirul firmei). Tirul se afla în gestiunea persoanei în cauză la momentul producerii pagubei. Cum înregistrez în contabilitate decizia de imputare? Scade valoarea de intrare a tirului în gestiunea firmei? În data de 15.01.2013, s-a întocmit decizia de imputare şi procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. Vă mulţumesc anticipat!

Răspuns

1. În circumstanţele în care salariatul îşi recunoaşte vina, imputarea sumelor se face în baza:

– procesului verbal de constatare şi evaluare a pagubelor care s-au produs;

– deciziei de imputare;

– listei de inventar a mijlocului fix, din care să rezulte operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix;

– angajamentului de plată.

2. Decizia de imputare va fi utilizată ca document de imputare a valorii pagubelor produse, ca titlu executoriu din momentul comunicării şi ca document de înregistrare în contabilitate.

Decizia de imputare se întocmeşte în două exemplare sau în mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) şi se semnează de către conducătorul unităţii, cu viza de control financiar preventiv şi viza compartimentului juridic.

3. Angajamentul de plată  va fi utilizat ca angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă firmei, titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor şi totodată titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului.

Angajamentul de plată se întocmeşte într-un exemplar, de către persoana care îşi ia angajamentul, în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).

4. Dacă recuperarea pagubei se face cu numerar (chiar şi parţial, în tranşe), dvs trebuie să emiteţi dispoziţie de încasare de la casierie. Dacă recuperarea pagubei se face din salariu, dvs trebuie să evidenţiaţi sumele atât pe statul de salarii cât şi pe fluturaşul de salariu.

5. Evidenţa reţinerilor şi opririlor din salarii, datorate firmei, ca urmare a producerii unui prejudiciu, se face cu ajutorul contului 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul”, analitic la nivel de salariat. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

– Suma datorată de persoana vinovată se va înregistra în contabilitate:

428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” / analitic persoană = 758 „Alte venituri din exploatare”.

– Operaţiunea privind sumele încasate personalului pentru sumele datorate de persoana vinovată de producerea pagubei se va înregistra în contabilitate:

Conturi de disponibil (5121 sau 5311) = 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” / analitic persoană

– Operaţiunea privind sumele reţinute personalului pentru sumele datorate de persoana vinovată de producerea pagubei se va înregistra în contabilitate:

421 „Personal – salarii datorate” = 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” / analitic persoană

6. În ceea ce priveşte scoaterea din evidenţă a bunului avariat, valoarea neamortizată a mijlocului de transport avariat se va înregistra prin operaţiunea contabilă:

658 “Alte cheltuieli din exploatare”/ analitic = 2133 Mijloace de transport / analitic

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,

  am urmarit cu interes explicatiile legate de imputatii si retinere salariala. Intrebarea mea este,nu cumva se colecteaza si TVA? Eu asa stiu. As fi interesata sa cunosc o alta opinie.
  Multumesc anticipat

  • în opinia mea actele normative în vigoare astăzi obliga pe angajator să constituie garanţie materială (avănd în folosinţă un activ fix cu o o valoare contabilă oricum semnificativă), MOTIV pentru care firma poate dispune ca primă măsură recuperarea pagubei din garanţia constituită până la data producerii acesteia.

 2. – cum se procedează în situaţia în care paguba (cheltuieli de personal) este identificată de către CURTEA DE CONTURI ?
  – ca măsură dispusă de către Camera de Conturi fiind „stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia.
  VĂ MULŢUMESC !

 3. Respectuos va rog din suflet, daca puteti sa mi confirmati si cadrul legal care conduce la obligativitatea intocmirii Deciziei de imputare” ce se constitue in Titlu executoriu, dar si documentele premergatoare Deciziei de imputare. Va multumesc !

 4. Buna ziua. Am o intrebare: in postura de angajata la o cafenea, unde angajatorul venea in lipsa personalului si consuma din produse fara a le plati sau a fi trecute pe protocol, este corect sa opreasca din salariul angajatului banii iesiti lipsa in urma inventarului? Tin sa anunt ca eu, ca si angajata nu am semnat niciodata vreun document care sa ateste ca am primit marfa sau produse cu o anumita valoare. Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here