Senatul va dezbate o inițiativă legislativă care prevede acordarea unor sume de bani tinerilor care provin din medii defavorizate pe tot parcursul studiilor de licență și masterat.

Legea nr. 1/2011 a educației naționale stabilește, la art. 204, ca tinerii din astfel de medii să beneficieze  de împrumuturi garantate de stat, cu dobânzi subvenţionate, pentru a-și continua studiile, cu posibilitatea scutirii a 75% din împrumut dacă vor practica cel puţin 5 ani în mediul rural, dar această prevedere nu a fost operaţionalizată şi nu şi-a îndeplinit scopul, susțin inițiatorii propunerii legislative.

Astfel, se propune modificarea legii astfel încât din anul următor al adoptării acestui proiect, tinerii din mediile defavorizate să urmeze inclusiv studii universitare de licenţă şi de masterat cu împrumuturi garantate de stat. Dacă absolventul practică cel puţin 5 ani profesia în mediul rural, va fi scutit de 80% din cuantumul împrumutului, iar dacă acesta practică profesia mai mult de 7 ani, va fi scutit în integralitate de rambursarea împrumutului.

Art.204 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Studenţii care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, cu dobândă integral subvenţionată, garantate de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare, prin Agenţia de credite şi burse de studii. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii şi costul vieţii pe perioada studiilor de liceu, licenţă şi de masterat, pentru un singur ciclu de studii.

(2) Absolvenţii  care practică profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiţi de plata a 80% din împrumut, această parte fiind preluată de către stat, în cuantum de maximum 60.000 de lei pentru studii liceale, 100.000 de lei pentru studiile de licenţă şi 50.000 de lei pentru studiile de masterat.

(3) Absolvenţii care practică profesia minimum 7 ani în mediul rural vor fi scutiţi în integralitate de împrumut.

(4) Agenţia de credite şi burse de studii propune reglementări corespunzătoare în vederea acordării creditelor.

După ce va fi dezbătută la Senat, iniâiativa legislativă va fi supusă dezbaterii și în Camera Deputaților, forul decizional.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here