Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea şi completarea art.72 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Această schimbare permite ca autoritățile deliberative să acorde împrumuturi fără dobândă din bugetul local pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Astfel, actul normativ introduce posibilitatea ca autoritățile deliberative să ofere împrumuturi fără dobândă din bugetul local și pentru proiectele finanțate din surse externe nerambursabile, realizate de instituțiile subordonate.

Aceste împrumuturi trebuie rambursate integral în termen de un an de la data acordării, cu excepția cazului în care rambursarea este legată de data primirii ultimei tranșe de finanțare de către beneficiar, caz în care termenul de rambursare este de 5 zile lucrătoare.

Potrivit iniţiatorilor, cadrul legislativ actual nu permite ordonatorilor principali de credite acordarea de împrumuturi către instituţiile subordonate, cu excepţia momentului înfiinţării acestora. „Completarea art. 72 din Legea 273/2006 se impune pentru a asigura nevoia de disponibil a instituţiilor subordonate ordonatorilor principali de credite în cazul obţinerii de către acestea a unor finanţări nerambursabile de la bugetul de stat sau în urma depunerii de proiecte cu finanţare europeană”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii legii au subliniat că legislația actuală nu permite ordonatorilor principali de credite să acorde împrumuturi instituțiilor subordonate, cu excepția momentului înființării acestora. Modificarea adusă articolului 72 din Legea 273/2006 este considerată necesară pentru a asigura disponibilitatea de fonduri pentru instituțiile subordonate ale ordonatorilor principali de credite, în cazul obținerii de finanțări nerambursabile de la bugetul de stat sau în urma depunerii de proiecte cu finanțare europeană.

„În implementarea proiectelor de investiţii, instituţiile trebuie să asigure din veniturile proprii disponibilităţile financiare de la data plăţii lucrărilor executate, serviciilor prestate, bunurilor livrate până la rambursarea din partea finanţatorului. Instituţiile beneficiare nu pot asigura întotdeauna disponibilităţile financiare pentru a acoperi costuri care se recuperează ulterior”, au explicat parlamentarii care au inițiat legea.

 

Vezi aici Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

Vezi aici alte articole despre bugetul local

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here