Noutăţile sunt prevăzute în proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. 

Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, Normele metodologice urmează să fie puse de acord cu modificările recente la Codul fiscal, aduse prin mai multe acte normative dintre care Nota de fundamentare a proiectului aminteşte:

  • OUG nr. 79/2017, prin care au fost adoptate măsuri de combatere a planificării fiscale agresive, spre a fi asigurate condiții echitabile și eficiente de concurență pentru toți contribuabilii plătitori de impozit pe profit, au fost introduse modificări și reglementărilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, al impozitului pe veniturile persoanelor fizice și al contribuțiilor sociale obligatorii;
  • OUG  nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost adoptate măsuri care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor unor acte normative;
  • Legea  nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

De unde pornim?

Au fost modificate condițiile de încadrare a persoanelor juridice române în categoria microîntreprinderilor, astfel:

  • majorarea nivelului veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 500.000 euro la 1.000.000 euro;
  • eliminarea condiției privind realizarea veniturilor din consultanță și management în proporție de 20% din veniturile totale;
  • eliminarea activităților pentru care contribuabilii nu aplicau acest sistem de impunere (activităţi în domeniul bancar, al asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, al jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale).

De asemenea, este reglementată posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II -Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care o microîntreprindere a subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei și are cel puţin 2 salariaţi.

Având în vedere faptul că, potrivit Codului muncii, contractele de muncă pot fi suspendate, se impune introducerea unei clarificări care să vizeze luarea în considerare a contractelor respective în stabilirea numărului de salariați. 

Ce se schimbă în Norme?

– Prin proiectul actului normativ, se elimină referința privind veniturile realizate din consultanță și management pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, ca urmare a abrogării  acestei condiții.

– Ca urmare a majorării nivelului veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 500.000 euro la 1.000.000 euro, s-a actualizat referința la acest plafon pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

– Sunt reformulate prevederile referitoare la încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2018, având în vedere majorarea nivelului veniturilor realizate.

– Se elimină precizările legate de neaplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de către persoanele juridice române care desfășoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, al jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale, ca urmare a abrogării acestor prevederi.5. Precizări în ceea ce privește posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II -Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care o microîntreprindere a subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei și are cel puţin 2 salariaţi, în sensul că opțiunea poate fi exercitată în cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezintă data intrării în vigoare a acestei prevederi.

– Normele introduc unele clarificări care să vizeze luarea în considerare a contractelor suspendate, potrivit legii, în stabilirea numărului de salariați, in contextul aplicării prevederilor art. 48 alin.(31) și art. 51 din Codul fiscal.

● Completările aduse la Codul fiscal prin OUG nr. 25/2018 prevăd că, pe cale de excepţie, microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2. În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

● În urma modificărilor aduse la Codul fiscal prin OUG nr. 3/2017, cotele de impozitare pe venit sunt de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați sau de 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

– Se abrogă precizările legate de aplicarea cotelor de impozitare în cazul modificării numărului de salariați, deoarece aceste prevederi au fost preluate în Codul fiscal.

– În sfârşit, sunt introduse precizări legate de verificarea condițiilor prevăzute la art. 52 din Codul fiscal, în anul fiscal 2017, de către contribuabilii care au aplicat sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 august 2017. Se face, astfel, trimitere la prevederile introduse în Codul fiscal prin O.U.G. nr. 79/2017, potrivit cărora, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită. Limita fiscală se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în în aceste condiţii se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. 

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here