Materia pe care o tratăm mai jos fac obiectul unor modificări şi completări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscalModificările urmează să fie introduse în Norme, după aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern, iniţiat de MFP şi aflat în faza de dezbatere publică, pe site-ul ministerului. 

Impozitarea pentru activităţi sezoniere

Potrivit art. 60 punctul 4 din Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an. 

Reamintim, veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor sunt explicate prin dispoziţile prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal.

Prin completările la Norme, se clarifică modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor din aceste categorii.

Astfel, se reglementează necesitatea identificării codurilor C.A.E.N. corespunzătoare activităţilor cu caracter sezonier desfăşurate de angajator:

 • 5510 – “Hoteluri si alte facilităţi de cazare similare”,
 • 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe si perioade de scurtă durată”,
 • 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”,
 • 5590 – “Alte servicii de cazare”,
 • 5610 – “Restaurante”,
 • 621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,
 • 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,
 • 5630 – “Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor”.

De asemenea, se defineşte caracterul sezonier al unei activităţi care, în sensul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activităţi se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcţie de anotimp  sau de sezon.

Scutirea se aplică şi în situaţia în care persoana fizică desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parţial de lucru, în condiţii de activitate sezonieră.

Scutirea se acordă pe perioada de derulare a contractului. 

Primele de asigurare voluntară

Potrivit normelor metodologice în vigoare, la calcul bazei impozabile lunare pentru veniturile obţinute la locul unde se află funcţia de bază se deduc primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prime suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăsească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

În cazul in care angajatul se mută în cursul anului la un alt angajator, verificarea încadrării în plafonul anual al sumelor reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative şi primele de asigurare voluntară de sănătate, pentru care se acordă deducerea, se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de către angajatorul anterior prin care se atestă nivelul deducerilor acordate până la momentul mutării.

Prin modificările la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, sunt aduse completări corespunzător prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în legătură cu:

 • deducerea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament şi a primelor de asigurare voluntară de sănătate, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, suportate de angajaţi, în cadrul aceluiaşi plafon stabilit la nivelul anului, ca fiind echivalentul în lei al sumei de 400 euro, la stabilirea bazei impozabile lunare pentru veniturile din salarii obţinute la funcţia de bază;
 • verificarea încadrării deducerilor respective în plafonul anual, în cazul angajatului care se mută în cursul anului la un alt angajator, pe baza atelor din documentele justificative eliberate de către angajatorul anterior privind nivelul deducerilor acordate pană la momentul mutării.

Astfel, în forma ce va fi modificată, Normele prevăd – la punctul 14 – că pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplică asupra bazei de calcul. Pentru veniturile obţinute la locul unde se află funcţia de bază, baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, şi primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, astfel încât la nivelul anului să nu se depăsească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Dacă un angajat care obţine venituri din salarii la funcţia de bază se mută în cursul anului la un alt angajator, verificarea încadrării in plafonul anual a sumelor reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, potrivit legii, pentru care se acordă deducerea, se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de către angajatorul anterior prin care se atestă nivelul deducerilor acordate pană la momentul mutării.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. As dori sa stiu daca pot sa fiu scutita de impozit pe salariu in situatia in care am curatela pentru mama mea pe care o am in ingrijire si este bolnava cu certificat de handicap permanent.
  multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here