Modificările privind impozitul pe venit urmează să apară sub forma unei hotărâri de Guvern, iniţiată de Ministerul Finanţelor (MFP), care va afecta şi alte reglementări din Norme, potrivit actelor normative emise de Executiv în ultima perioadă, cu amendamente la Codul fiscal.
Proiectul de hotărâre (DOC) se găseşte pe site-ul MFP, în calitate de iniţiator, iar despre alte modificări aşteptate găsiţi informări în materiale postate anterior de LegeStart.
Prin Nota de fundamentare (DOC) a proiectului de hotărâre se arată că, în prezent, la pct. 209 din Normele metodologice se menţionează faptul că organul fiscal competent regularizează impozitul pe veniturile din salarii pentru persoanele fizice detaşate să desfăşoare activitate dependentă în străinănătate plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România în situaţia în care iniţial contractul de detaşare prevede o perioadă de şedere în străinătate mai scurtă decât perioada prevăzută de Convenţie, dar ulterior acesta se prelungeşte.
Astfel, dreptul de impunere asupra venitului din salarii revine statului străin în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. Impozitul reţinut de angajatorul român se restituie salariatului de către autoritatea fiscală prin depunerea de către contribuabil a declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate, care reprezintă şi cerere de restituire.
Prin amendamentele ce vor aduse la textul din Norme, în situaţiile prevăzute la pct. 874 şi 877, plătitorul de venit din salarii restituie contribuabilului impozitul reţinut pe venitul din salarii potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală.
În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege, cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. 873, pct. 875 alin. (2) lit. a) şi pct. 878 pentru care impozitul este final.
Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, însoţită de următoarele documente justificative:
– formularul tipizat (care cuprinde cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut) întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului;
– contractul de detaşare;
– documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
– certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here