16 August, 2017

Impozitul pe profit: propuneri de modificări în Codul fiscal

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, promovat de MFP în data de 4 noiembrie, propune modificări la Codul fiscal, la Codul de procedură fiscală, precum şi o serie de măsuri financiar-fiscale. Un prim material priveşte prevederile din proiect referitoare la Impozitul pe profit. 

Ce elemente sunt vizate?

Anul fiscal. Prevederile actuale referitoare la anul fiscal modificat cuprind reglementări privind trecerea de la anul calendaristic la anul fiscal modificat, nefiind reglementate şi situaţiile în care contribuabilii solicită, fie revenirea la anul calendaristic, fie modificarea perioadei anului fiscal modificat.

În acest context, MFP apreciază că se impune introducerea unor reguli care să reglementeze şi aceste situaţii legate de anul fiscal.

Proiectul propune introducerea unor reglementări cu privire la stabilirea anului fiscal modificat:

  • dacă anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include şi perioada cuprinsă intre ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi 31 decembrie a anului calendaristic respectiv;
  • dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include şi perioada cuprinsă intre ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat.

De asemenea, aceste reglementări cuprind şi precizări legate de termenele privind comunicarea către organele fiscale competente a modificării perioadei anului fiscal

Profitul reinvestit. Potrivit regimului fiscal actual, pană la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, contribuabilii beneficiază de facilitatea fiscală de scutire de impozit a profitului reinvestit. Facilitatea fiscală prevede scutirea de impozit a profitului investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite in scopul desfăşurării activităţii economice.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. În aplicarea facilităţii pentru programele informatice, măsura a vizat programele informatice înregistrate ca active necorporale, respectiv situaţia transferului codului sursă şi al patentelor. În practică, MFP a constatat că, industria de inovare exploatează, în mod specific, dreptul de utilizare al programului informatic fără achiziţia dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achiziţia de patente, de drepturi de proprietate intelectuală asupra designului şi a altor inovaţii legate de acel program informatic. Pentru a înlesni un proces mai rapid de implementare a tehnologiilor informatice proiectul propune extinderea aplicării facilităţii şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice.

Se propune aplicarea nelimitată in timp a facilităţii fiscale de scutire de impozit a profitului reinvestit prin eliminarea termenului până la care este aplicabilă facilitatea fiscală, respectiv termenul de 31 decembrie 2016, precum şi extinderea aplicării facilităţii şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice. 

Alocarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile. În aplicarea reglementărilor in vigoare MFP a constatat că există situaţii în care este dificil de conexat cheltuiala aferentă sau sunt venituri pentru care cheltuiala aferentă s-a înregistrat in perioade fiscale anterioare. În acelaşi timp, cerinţa ca, în situaţia în care evidenţa contabilă nu asigură informaţia necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal să se ia in calcul cheltuielile de conducere şi administrare, precum şi alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode raţionale de alocare a acestora sau proporţional cu ponderea veniturilor neimpozabile in totalul veniturilor inregistrate de contribuabil, este dificil de realizat, întrucât nu este definită sfera cheltuielilor de conducere şi administrare. În acest context, proiectul de act normative propune clarificarea principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile:

  • se stabilesc venituri care nu au cheltuieli alocabile şi
  • se defineşte sfera cheltuielilor de conducere şi administrare

Cheltuielile cu pregătirea profesională. În prezent, aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal numai pentru salariaţi, fiind considerate cheltuieli asimilate salariilor, iar pentru elevi sunt deductibile bursele acordate în cadrul unor limite fiscale. Pentru stimularea implicării persoanelor juridice în procesul de formare profesională şi tehnică a elevilor, se propune introducerea unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de către persoanele juridice respective.

Proiectul de ordonanţă propune introducerea unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate cu pregătirea teoretică şi/sau practică a elevilor în cadrul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit legii.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu