Contribuabilii sunt obligaţi să declare impozitul pe construcţii până pe 26 mai, aceeaşi dată fiind termen-limită şi pentru plata primei rate a acestuia.
Impozitul pe construcţii se regăseşte în Titlul IX^3 al Codului fiscal — fiind introdus la sfârşitul anului trecut prin intermediul Ordonanţei de urgenţă nr. 102/2013 — şi se aplică de la 1 ianuarie 2014.
Construcţiile vizate de acest impozit sunt listate în Grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Contribuabilii vizaţi vor declara noul impozit prin intermediul formularului 100 şi-l vor plăti în două rate egale: prima – până la 26 mai, iar a doua – până la 25 septembrie.

CONTRIBUABILII VIZAŢI

Impozitul pe construcţii trebuie plătit obligatoriu de către următorii contribuabili:
persoanele juridice române (exceptând instituţiile publice, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiile, fundaţiile, celelalte persoane juridice fără scop patrimonial);

persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

persoanele juridice cu sediu social în România (înfiinţate potrivit legislaţiei europene).

COTA DE IMPOZITARE ŞI BAZA IMPOZABILĂ

Cota de impozitare este de 1,5% şi se aplică bazei impozabile.
Potrivit informaţiilor din Codul fiscal, baza impozabilă reprezintă valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior — evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor –, din care se scade:
valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar;

valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II din Codul fiscal.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here