Impozitarea construcţiilor nefiind acoperită, în prezent, de Normele Codului fiscal, un recent proiect de act normativ vine să completeze prevederile acestora.
Proiectul (DOC) de hotărâre de Guvern a fost postat pe site-ul Ministerului Finanţelor (MFP) pe 8 mai, potrivit obligaţiilor legale de transparenţă decizională.
Mai întâi, trebuie spus că proiectul de hotărâre vizează şi alte amendamente la Norme — în ce priveşte impozitul pe profit, accizele şi alte taxe speciale –, motivate de modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 102/2013, O.U.G. nr. 14/2014, O.U.G. nr. 19/2014, precum şi de alte aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor din Codul fiscal, aşa cum se precizează în Nota de fundamentare (DOC).

Norme privind impozitul pe construcţii

Prin Titlul IX3 „Impozitul pe construcţii”, Normele metodologice vizează mai multe paliere.

Definiţia construcţiilor. În aplicarea prevederilor art. 29634 din Codul fiscal, pentru mijloacele fixe (ex.: parcurile fotovoltaice, parcurile eoliene etc.) care sunt sisteme complexe compuse din: fundaţii, piloni de susţinere, echipamente şi instalaţii, încadrate conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare, atât în grupa 1 – Construcţii, cât şi în grupa 2 – Echipamente tehnologice, şi înregistrate din punct de vedere contabil în conturi corespunzătoare construcţiilor şi/sau conturi corespunzătoare instalaţiilor, sunt considerate construcţii numai acele părţi ale sistemului complex care se încadrează în grupa 1 şi sunt înregistrate în conturi  corespunzătoare construcţiilor, respectiv fundaţiile, structurile de susţinere etc. Încadrarea se efectuează de către o comisie tehnică sau expert tehnic independent, pe baza caracteristicilor tehnice ale mijloacelor fixe.

Valoarea construcţiilor existente. În aplicarea prevederilor art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, prin valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se înţelege valoarea evidenţiată contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcţiilor, fără a lua în considerare construcţiile primite în administrare, concesiune sau cu chirie, care sunt înregistrate conform regulilor contabile în conturi în afara bilanţului.

Baza impozabilă. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii nu includ „imobilizările corporale în curs de execuţie” evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, corelat cu reglementările în vigoare pentru determinarea impozitului pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX al Codului fiscal, contribuabilii vor avea în vedere următoarele reguli:
– din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art. 250 din Codul fiscal, cu excepţia celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– în cazul în care valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor este diferită de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX, valoarea care se scade este valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor;
– valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior include şi valoarea construcţiilor evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în conturi de stocuri pentru care nu se datorează impozit pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă este cea definită  la pct. 54 alin. (1)–(12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal.

Obligaţiile declarative

În materie, prin art. 253, Codul fiscal prevede că, în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

Referitor la această dispoziţie, în vigoare din 1 ianuarie 2007, Normele precizează că prin lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, astfel cum sunt menţionate la art. 253 alin. (31) din Codul fiscal, se înţelege acele lucrări care au ca rezultat creşterea valorii clădirii respective cu cel puţin 25%.

În cazul în care valoarea lucrărilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depăşeşte 25% din valoarea clădirii, locatarul nu are obligaţia să o comunice locatorului.
În cazul în care în cursul unui an fiscal se efectuează mai multe lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a căror valoare individuală este sub 25%, dar cumulat depăşeşte 25%, locatarul are obligaţia de a comunica locatorului valoarea totală, în termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel.
————————————(P)————————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here