18 Februarie, 2020

MEMENTO: Taxa pe stâlp s-a redus la 1%, începând de astăzi

La începutul acestei săptămâni, a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care stabileşte că, începând cu anul 2015, impozitul pe construcții datorat către bugetul de stat (taxa pe stâlp) este redus la procentul de 1% din valoarea brută a acestora, de la 1,5%. Prevederea a intrat în vigoare astăzi, 16 ianuarie 2015.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 11/2015 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

taxastalp

Sursa foto: Lege5.ro

Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale reformulează și modul în care se va calcula în continuare impozitul, aducând un număr de 12 precizări foarte exacte pe care le vom enumera în continuare:

1. Baza de calcul de la care se pornește la determinarea impozitului este soldul debitor al conturilor de construcții valoare brută existentă în situațiile financiare de la 31 decembrie a anului anterior.

2. Dacă în anul în curs se realizează o modernizare, aceasta nu conduce în perioada curentă la majorarea impozitului, ci va fi luată în considerare la determinarea impozitului din anul următor.

3. Nu se datorează impozitul pe construcții către bugetul de stat pentru construcțiile la care se datorează impozit pe clădiri către bugetul local.

4. Legiuitorul extinde scutirea la impozitul datorat pentru clădirile situate în parcurile industriale, științifice și tehnologice aprobate conform legii.

5. Dacă în anul în curs se efectuează o consolidare, modernizare sau extindere pentru o construcție deținută prin contract de închiriere, administrare sau alt contract cu drept de folosință, această sumă nu se află în sfera impozitului. Această prevedere trebuie analizată în contextul notificării proprietarului cu valoarea modernizării iar, după caz, acesta va avea obligația reactualizării bazei impozabile.

6. Nu se datorează impozit pe construcții pentru cele regăsite în subgrupa 1.2.9 „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din catalogul mijloacelor fixe.

7. Nu se datorează impozit la bugetul de stat pentru valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive.

8. Nu se datorează impozit la bugetul de stat pentru valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat a României, chiar dacă acestea se regăsesc în apele mărilor teritoriale și a zonei economice maritime a României.

9. În cazul în care se efectuează modernizări sau amenajări la construcții aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale deținute într-o formă legală de un operator economic, pentru acestea nu se datorează impozit la bugetul de stat. Același tratament de scutire de impozit la bugetul de stat se va aplica și dacă o astfel de construcție urmează să fie trecută în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale în perioada următoare a exercițiului.

10. Pentru construcțiile administrate de RAAPPS nu se datorează impozit la bugetul de stat.

11. Dacă în cursul anului curent se înregistrează operațiuni de majorare sau diminuare a soldului debitor al conturilor de construcții (vânzări, cumpărări), impozitul din anul curent nu se recalculează iar acestea vor fi luate în considerare la calcul impozitului datorat în anul următor.

12. Cheltuiala cu impozitul pe construcții datorat bugetului de stat este o sumă deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Având în vedere că este o reducere de impozit, dublată de o clarificare semnificativă a modului în care se determină baza impozabilă, nu putem decât să ne bucurăm de apariția noului act normativ.

Cu această ocazie amintim faptul că impozitul pentru anul 2015 se declară o singură dată în baza Declarației 100 până pe data de 25 mai. Impozitul se achită în două rate egale, până la data de 25 mai, respectiv 25 septembrie inclusiv.

În cazul în care există contribuabili ce nu au datorat anul trecut impozit, dar începând cu 2015 datorează la plată acest impozit, aceștia au termen până pe 30 ianuarie 2015 să depună declarație de mențiuni 010 pentru a declara în vectorul fiscal impozitul pe construcții.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu