12 Noiembrie, 2019

Impozitul pe clădiri în 2018. Plată, scutiri şi metodă de calcul

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru aceasta. Ţinând cont de faptul că – cel mai probabil şi la începutul lui 2018 – se vor forma cozi pentru achitarea cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, astfel încât să beneficiem de reducerea de 10%, ne-am propus să vă prezentăm câteva informaţii utile pe subiect.

Până când trebuie plătit impozitul pe clădiri?

Potrivit art. 462 din Codul fiscal, impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație (reducere) de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile de mai sus se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

ATENŢIE! Pentru a evita cozile de la casierii, puteţi opta şi pentru plata online a impozitului pe cladiri, pe platforme dedicate (în funcţie de fiecare primărie în parte). Această modalitate de plată necesită în general un cont de utilizator şi o parolă pe care le puteţi obţine după depunerea unei cereri şi a unei copii după actul de identitate la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 

Scutiri de la plata impozitului pe clădiri

Codul fiscal prevede la art. 456 peste 20 de situaţii în care NU se datorează impozit/taxă pe clădiri, dintre acestea urmând a vă prezenta în continuare câteva dintre cele mai importante:

 • clădirile aflate în proprietatea/coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 • clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea/coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;
 • clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;
 • clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe;
 • clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;
 • clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată.

Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

Lei/m2

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.000

600

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

75

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform prevederilor de mai sus cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării acestor prevederi, se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 • cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 • cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  eliza
  ianuarie 25 2018

  Buna ziua,

  Prin ce act stabileste Primaria cuantumul impozitului pe cladire datorat in baza declaratiei depuse de contribuabil? Cumva printr-o Decizie de impunere?
  Intreb pentru ca suma datorata cu titlu de impozit calculata de Primarie poate fi stabilita eronat, astfel incat sa fim in situatia in care este necesar sa atacam acel act.

  Va multumesc!

 • Răspunde
  Valentina
  februarie 5 2018

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare – termenul limita de plata a impozitului pe cladiri pe anul 2018 pentru persoane fizice si juridice?
  Va multumesc anticipat.

 • Răspunde
  mona
  martie 14 2018

  Buna ziua,
  AM o nedumerire in ceea ce priveste CALCULUL bonusului in cuantum de 10% care se aplica la plata impozitului pana la data de 31 martie.
  Am platit impozitul la primarii din localitati diferite si exista diferente de calcul de ex. pentru 88 de lei la unele reducerea este 8 lei iar la altele 9 lei, !?CUM ESTE CORECT ???
  VA MULTUMESC.

  • Răspunde
   Vica
   martie 26 2018

   ATENTIE = “bonificație (reducere) de până la 10%”

 • Răspunde
  lavinia
  martie 23 2018

  aceeasi problema ca ‘mona’ – nedumerire la aplicarea bonificatiei de 10% –
  la un impozit de 660RON, in opinia mea si conform calculelor mele, ar fi trebuit sa platesc 594 RON, dar factura a fost emisa pe 695?
  -la impozit de 2747RON, din dou nou din calcule simpliste de aritmetica, ar fi trebuit platit 2472RON, factura insa emisa pe suma de 2747RON. nu este atat vorba de valoare, cat de corectitudine. iar pe de alta parte, adunat 1 RON de aici si de colo, suma va fi considerabila si o consider bani furati de primarii. cele relatate mai sus intamplate ieri, 22 Mar 2018 la Ploiesti

 • Răspunde
  lavinia
  martie 23 2018

  eroare la primul mesaj: factura emisa pe 2474RON

 • Răspunde
  Liliana
  martie 27 2018

  Buna ziua! Va rog sa-mi raspundeti si mie la o intrebare. Daca o persoana cu handicap grav are in proprietate doua imobile, respectiv un apartament si o casa, are adresa in buletin la bloc, dar locuieste de 20 de ani la casa, pentru care dintre acestea este scutit de la plata impozitului? Multumesc anticipat!

 • Răspunde
  aprilie 1 2018

  buna ziua sunt pers cu handicap accentuat din 05 03 2018 05 03 2019 am platit impozitul pe cladiri si auto pt anul 2018 la taxe si impozite sector 5 cind am fost cu acctele doveditoare certificat handicap am cerrut restituirea cotei parte de impozit de la ghiseu au spus ca nu am dreptul la restituire decit la scutire pt anul 2019 daca obtin certificat de handicap valabil 2019 2020 ??????????

 • Răspunde
  Liliana
  iulie 12 2018

  Buna ziua!

  Va rog sa-mi transmite ti actualizarea ptr impozit auto + cladire / imobil.

 • Răspunde
  Tudor
  iulie 20 2018

  Cum pot sa aflu dacă mi-a fost scăzut impozitul cu 10% pentru o clădire mai veche de 30 de ani având in vedere ca apartamentul meu a făcut 30 ani in anul 2014

 • Răspunde
  Marinela
  septembrie 12 2018

  Pentru montarea de obloane exterioare la casa care izoleaza si imbunatateste performanta energetica …. (si care este foarte scump), primesc o reducere/scutire la impozite si taxe locale afrente cladirii in cauza? Daca da, ce trebuie sa fac?
  Multumesc

 • Răspunde
  octombrie 21 2018

  Buna ziua,

  Si daca am cladire din caramida, curent electric din retea, dar canalizarea este in regie proprie si anume fosa unde ma incadrez 1000 lei sau 600 lei?

  Multumesc!

 • Răspunde
  Muzsi
  noiembrie 10 2018

  Buna. Detin o hala intr-un complex agricol cu mai multe hale. Vreau sa repar acoperisul, mi-a veni ideea sa schimb placile eternit pe placi transparente sa fac o sera sub ea. Imi permite constructia. Intrebarea mea este ca ma pot astepta la alt fel de impozitare din cauza serei, desi nu se schimba nici arhitectura nici alt teren nu ocup astfel? Multumesc anticipat!

 • Răspunde
  Emilia
  noiembrie 15 2018

  Este adevarat ca , daca plateste altcineva (care nu-i proprietarul acelui imobil , o ruda de ex.) impozitul pe apartament , timp de mai multi ani (ex. 10 etc…) acea persoana poate revendica dreptul de proprietate asupra acelui imobil ? Precizati , va rog, legea daca e cazul). Va multumesc.

 • Răspunde
  ilie
  noiembrie 29 2018

  Ce lege ii da dreptul primarului sa ridice taxa impozitului,ptr.ca nu este legat la canalizare.Daca omul nu vrea,sau n-are bani sa-si faca baie si wc.nou?mersi.

 • Răspunde
  Elena S.
  ianuarie 19 2019

  Buna seara,
  Daca pe banii mei am instalat centrala termica pe gaze, primaria trebuie sa ma impoziteze si sa platesc din urma cu cu cinci ani si penalizari ! Daca beneficiam de caldura de la centralele termice ale orasului as fi inteles , ce parere aveti? Multuesc anticipat.

 • Răspunde
  Adriana
  februarie 21 2019

  Legea 309/2002 se mai aplica la scutirea de taxa a impozitului pe cladire cu domiciliu ?

 • Răspunde
  Andreea savu
  iunie 21 2019

  Buna Ziua
  eu am 3 clădire proprietăţi într-un complex în numele companiei mele din Bucuresti care este cumpărat anul 2001 prin 3 contracte separate, „taxă de cladire” a fost plătit pentru toate 3 proprietăţi (contracte) până în anul 2009, care s-a bazat pe un raport evaluator făcut în 2005.
  anul 2009, se face o nouă evaluare, dar greşeală a făcut evaluarea numai o parte a complexului (numai contract nr. 1). astfel încât impozitul care a fost plătit de contabil noastre se bazează doar pe valoarea de evaluator care este pentru un singur contract , administratorul de firma nu observa, de asemenea, această greşeală . acum avem control la primeria, au spus că alte 2 contracte „cladire” nu este menţionat în raportul de contabilitatea pentru ultimii 5 ani. Poate vă vă rugăm să-mi spuneţi ce este metoda de Calculul impozitului pentru o cladire care nu apare in evidenta contabilitatea pentru ultimii 5 ani, ceea ce este % impozit, şi modul în care este valoarea de aceste două proprietăţi se calculează , preferebly sa stii legea şi articolul numărul care clarifica această situaţie .
  mulţumesc .

Scrie un comentariu