Proiectul de lege privind introducerea impozitului forfetar în Codul fiscal a fost adoptat de Senat în data de 3 martie, după ce Guvernul l-a adoptat încă din octombrie 2013.
În urma trecerii pe la comisiile Senatului, proiectul a suferit anumite modificări. De aceea, înainte de toate, trebuie menţionat că impozitul a fost redenumit în “impozit specific unor activităţi”.
Iniţial, se dorea ca acest impozit să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2014, ceea ce nu mai este posibil. Potrivit amendamentelor adoptate la proiect, impozitul specific se va aplica din 1 ianuarie 2015.
Impozitul specific este menit să înlocuiască impozitul de 16% pe profit sau cel de 3% pe cifra de afaceri.

CONTRIBUABILII VIZAŢI DE IMPOZITUL SPECIFIC

Noul sistem de impozitare se va aplica persoanelor juridice române din sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie publică.
Mai exact, cei care vor plăti impozitul specific sunt persoanele juridice care la data de 31 decembrie a anului precedent vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
au înscrisă în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN:
– 4520 – “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”;
– 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
– 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
– 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”;
– 5590 – “Alte servicii de cazare”;
– 5610 – “Restaurante”;
– 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
– 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
– 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;
au realizat (conform situaţiilor financiare/raportărilor contabile anuale) o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro (echivalent în lei) sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro (calculate la cursul de schimb valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent celui pentru care se datorează impozitul);
au o pondere (din totalul veniturilor) de peste 70% a veniturilor obţinute din activităţile menţionate la primul punct, dar şi din alte activităţi suplimentare oferite prin intermediul unui complex hotelier (de ex.: frizerie-coafură, spa, curăţătorie de haine, zone de agrement);
au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
nu se află în dizolvare, potrivit legii.

REGULI GENERALE PENTRU APLICAREA IMPOZITULUI

În cazul persoanelor juridice înfiinţate în cursul anului, impozitul specific va fi plătit începând cu anul următor înfiinţării.
Dacă un contribuabil va intra în inactivitate temporară, acesta va rămâne în sistemul de impunere al impozitului specific, dar nu-l va mai datora începând cu următorul trimestru. La fel, în cazul încetării perioadei de inactivitate, contribuabilul va datora impozitul începând cu trimestrul următor.
Dacă nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile pentru aplicarea impozitului specific, persoana juridică nu-l va mai plăti începând cu anul următor.
Contribuabilii care au mai multe unităţi vor determina impozitul specific anual însumând impozitul specific pentru fiecare unitate în parte.

DECLARARE ŞI PLATĂ

Impozitul specific va fi declarat şi plătit trimestrial până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care este datorat.
***
Proiectul de lege va fi transmis Camerei Deputaţilor (Cameră decizională) pentru dezbatere şi adoptare.
Mai multe informaţii despre proiect sunt disponibile pe site-ul Senatului.

Sursa:
Senat | Foto: Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here