Impozitul forfetar va fi introdus pe lista impozitelor reglementate de Codul fiscal, potrivit unui proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
Propunerea de act normativ conţine informaţii cu privire la contribuabilii vizaţi de impozitul forfetar şi felul în care acesta va fi calculat.
Totodată, se introduc:
• dispoziţii de eliminare a persoanelor juridice care aplică impozitul forfetar din categoria contribuabililor care plătesc impozit pe profit;
• reguli pentru stabilirea perioadei de recuperare a pierderii fiscale în situaţia în care contribuabilul a avut ani fiscali în care a plătit impozit forfetar;
• reguli pentru aplicarea sistemului de plată anuală cu plăţi anticipate a impozitului pe profit în cazul contribuabililor care au fost plătitori de impozit forfetar;
• dispoziţii de eliminare a persoanelor juridice care aplică impozitul forfetar din categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Prevederile proiectului de lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

CE CONTRIBUABILI SUNT VIZAŢI?

Noul sistem de impozitare se va aplica persoanelor juridice române din sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie publică.
Contribuabili:
• persoane juridice care desfăşoară activităţi principale în domeniile serviciilor de cazare şi alimentaţie publică: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri – cafenele (coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 şi 5630) şi în domeniul întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
• au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro (echivalent în lei) sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro (conform ultimei situaţii financiare aprobate);
• ponderea veniturilor obţinute în anul precedent din desfăşurarea activităţilor cu codurile CAEN vizate în total venituri este de peste 70%;
• au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
• nu se află în dizolvare, potrivit legii.

CUM SE VA CALCULA IMPOZITUL FORFETAR?

Potrivit proiectului, impozitul forfetar anual va fi calculat pe baza unor formule stabilite pentru fiecare dintre domeniile menţionate mai sus, după cum urmează:
Cod CAEN 4520 „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”
Impozit forfetar anual / unitate (loc de desfăşurare a activităţilor) = 12*(s*A+z*A+t*A+m*A+v*A)
12 – numărul de luni
s – coeficient activităţi de spălătorie auto
z – coeficient activităţi de vopsitorie
t – coeficient activităţi de tinichigerie
m – coeficient activităţi de mecanică şi ITP
v – coeficient activităţi de vulcanizare
A – suprafaţa în care se desfăşoară activitatea (metri pătraţi)
Codurile CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentaţie”
Impozit forfetar anual / unitate = k*(x+y*q)*z
k – 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
z – coeficient de sezonalitate
q – 0,8 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
Codul CAEN 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Impozit forfetar anual = k*(x + y*q)*z
k – 900, valoarea impozitului standard (lei)
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locului
q – 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
z – coeficient de sezonalitate
Codurile CAEN 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”
Impozit forfetar anual / unitate = k*y
k – valoarea impozitului standard (lei)
y – numărul de locuri cazare pe unitate

ALTE PRECIZĂRI

În cazul în care contribuabilii vor realiza venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele care intră sub incidenţa impozitului forfetar, va fi datorat impozit forfetar calculat prin aplicarea unui procent de 3% la veniturile respective.
În cazul în care contribuabilii vor desfăşura mai multe dintre activităţile la care se referă impozitul forfetar, impozitul datorat va reprezenta însumarea impozitului determinat conform formulelor corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.
Impozitul forfetar va fi anual, iar declararea şi plata acestuia vor fi făcute trimestrial, în sumă egală cu o pătrime din impozitul forfetar anual, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează impozitul.
***
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal poate fi consultat integral AICI (format PDF).
Sursa: MFP

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here