Prin proiectul de Ordonanţă de Guvern, aflat în dezbatere publică pe site-ul MFP – în calitate de iniţiator – se prevede modificarea unor reglementări din Titlul V al Codului fiscal „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.

● Potrivit actualelor prevederi din acest titlu al Codului fiscal, plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Prin proiectul de act normativ se propune un termen unitar de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident în cazul tuturor plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

● Impozitarea veniturilor obţinute de persoane fizice nerezidente din jocuri de noroc practicate în România. Conform prevederilor Codului fiscal, impozitarea se face prin reţinere la sursă, asupra veniturilor de la fiecare joc de noroc obţinut de la acelaşi organizator într-o singură zi de joc. În cazul în care se practică un joc de noroc în comun între mai multe state, la care câştigătorii primesc câştiguri care sunt distribuite dintr-un fond comun la care participă şi România, conform legislaţiei actuale se înţelege că aceste câştiguri obţinute de persoane nerezidente ar putea intra sub incidenţa prevederilor Codului fiscal şi astfel jucătorii nerezidenţi ar putea fi impozitaţi prin reţinere la sursă în România (deşi nu au plătit taxa de participare în România şi organizatorul jocului de noroc nu este din România). Faţă de acestea, se introduc prevederi care vizează clarificarea acordării scutirii veniturilor obţinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii în alt stat la un joc de noroc ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România, având în vedere problemele de ordin procedural şi costurile legate de aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă asupra unor câştiguri plătite din fonduri constituite în comun (ex. momentul perceperii impozitului cu reţinere la sursă, plătitorul câştigului care ar trebui să facă reţinerea, prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală de către câştigătorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atestă câştigătorul jocului de noroc).

● Întrucît Codul fiscal nu prevede reglementări fiscale aplicabile veniturilor realizate de nerezidenţi din operaţiunea de fiducie instituită de noul Cod civil, prin proiectul de ordonanţă urmează să se stabilească tratamentul fiscal aplicabil.  Se are în vedere neimpozitarea transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar la momentul transferului şi impozitarea veniturilor, funcţie de natura acestora, realizate de un nerezident din administrarea masei patrimoniale de către un fiduciar, precum şi a veniturilor realizate din trasferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident. În acest sens, a fost introdus la Titlul V din Codul fiscal o nouă categorie de venit impozabil obţinut din România de nerezidenţi, şi anume „venit realizat din trasferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident”. Există o singură excepţie când acest venit nu este impozabil, atunci când constituitorul este beneficiarul contractului de fiducie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here