Dacă într-un articol anterior am prezentat câteva aspecte referitoare la contractul de arendă, astfel cum acestea sunt cuprinse în Codul civil, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm aspecte referitoare la impozitarea veniturilor din arendă obţinute de persoanele fizice, astfel cum acestea sunt cuprinse în Codul Fiscal.

Cine are obligaţia înregistrării contractului de arendă la unitatea fiscală şi în ce termen?

Reamintim faptul că, dacă arendaşul este persoană fizică şi obţine venituri din arendarea unui bun agricol, veniturile respective fac parte din categoria veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor. În acest caz, arendaşul trebuie să se  prezinte în termen de 15 zile de la încheierea contractului, la unitatea fiscală de care aparţine, pentru a înregistra contractul de arendă.

Cum se stabileşte venitul în cazul arendării bunurilor şi ce reprezintă acesta?

În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.
În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine (art. 62 alin. 22 din Codul fiscal).
Reţinem că, în cazul în care preţurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor art. 62 alin. 22 din Codul fiscal, au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la art. 62 alin. 22 din Codul fiscal, noile preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Cum se calculează şi se plăteşte impozitul pe veniturile din arendă obţinute de persoanele fizice?

Începând cu veniturile anului 2012, impozitul pe veniturile din arendă obţinute de persoanele fizice se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit (arendaşii) la momentul plăţii venitului, degrevând astfel proprietarii de terenuri de obligaţiile de evidenţă, declarare şi plată aferente acestor venituri.
Astfel, potrivit art. 62 alin. 24 din Codul fiscal, impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului (arendasii), prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
Referitor la venitul net din arendă, reţinem că acesta se stabileşte prin metoda cotei forfetare. Astfel, la fiecare plată, venitul net din arendă se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
Impozitul calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă în conformitate cu prevederile art. 62 alin. 24 din Codul fiscal se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Care sunt contribuţiile sociale ce se plătesc în cazul contractului de arendă? Cum se stabilesc, se calculează şi se plătesc acestea?

Pe lângă impozitul datorat, contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (C.A.S.S.) în cursul anului*. Reţinem că plătitorii de venituri (arendaşii) au obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor art. 62 alin.21 – 62 alin.21 din Codul Fiscal.
Calcularea obligaţiilor reprezentând contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate se face prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut (art. 29622 alin.22  din Codul Fiscal).
Obligaţiile reprezentând contributiile individuale de asigurări sociale de sănătate, calculate şi reţinute pentru veniturile din arendă, se virează la bugetul de stat de către plătitorii de venituri din arendă (arendaşii) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
Reţinem şi că stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim – un salariu de bază minim brut pe ţară sau plafonul maxim – cinci ori câstigul salarial mediu brut, se realizează de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală.
__________

* RECTIFICARE: Iniţial, în text era precizat eronat că se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate numai dacă veniturile din arendarea bunurilor agricole reprezintă singurul venit al contribuabilului. De la 1 ianuarie 2014, ca urmare a modificării Codului fiscal prin OUG nr. 88/2013, persoanele fizice care obţin venituri din închirieri (adică inclusiv din arendare) datorează CASS chiar dacă mai obţin venituri şi din alte surse definite de Codul fiscal.

————————————(P)————————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

1 COMENTARIU

 1. DUMNEZEU,sa va inteleaga cu legile voastre cu tot!Jupuiti oamenii care muncesc cinstit,dar la “ciocoii”noi,nu va bagati!corb la corb nu/si scoate ochii…

 2. Va rog sa corectati fraza urmatoare “Pe lângă impozitul datorat, contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (C.A.S.S.) în cursul anului numai dacă acesta este singurul venit realizat.” CASS este obligatoriu pentru veniturile din arenda in limita plafonului maxim stabilit fara exceptii in acest caz.

 3. Arendas este cel care lucreaza pamantul primit de la arendator, deci venitul din arendare nu il obtine arendasul, ci arendatorul(proprietarul).
  Din articol reiese ca eu in calitate de arendas trebuie sa merg la ANAF sa inregistrez ct. de arendare?
  De ce sa nu mearga proprietarul (arendatorul) sa-si inregistreze contractual, este venitul lui, nu este sufficient ca-i retin si-i platesc totul eu? Trebuie sa mai fac un drum la fisc cu contractual lui?
  Ceva nu este OK in acest articol, se face confuzie intre arendas si arendator!!

  • Remarca dvs. o apreciez ca fiind nefondata si imi mentin opinia formulata in articol.
   Asa cum am aratat si in continutul articolului, conform prevederilor Codului Fiscal, incepând cu veniturile anului 2012, impozitul pe veniturile din arendă obţinute de persoanele fizice se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit (arendaşii) la momentul plăţii venitului, degrevând astfel proprietarii de terenuri de obligaţiile de evidenţă, declarare şi plată aferente acestor venituri; impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se virează de catre arendasi la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Tocmai avand in vedere aceste aspecte, contractul de arendare trebuie depus de arendas la unitatea fiscala de care apartine.Evident ca si arendatorul are obligatia declararii contractului de arenda respectiv la unitatea sa fiscala cand face declaratia pentru veniturile obtinute din arenda pe anul anterior, declaratie ce trebuie depusa pana la data de 25 mai a fiecarui an.
   De altfel, apreciez ca cele mai sus aratate, sunt confirmate si de prevederile art. 1838 alin. 2 din Codul civil care, chiar daca nu se refera la inregistrarea fiscala, impune tot in sarcina arendasului obligatia depunerii sale la Consiliul local, ci nu in sarcina arendatorului (potrivit art. 1838 alin. 2 din Codul civil, sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local); de asemenea, in acelasi spirit, art. 1838 alin. 5 din Codul civil arata ca toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea contractului de arendare revin arendaşului.

 4. Eu chiar nu inteleg:
  – sunt salariat, venitul din arenda nu este singurul venit deci. Incasez din arenda 275 lei, corespunzator suprafetei de teren pe care sunt proprietar. In contract este trecut 450 lei/ha/an.Conform legii care este valoarea CASS pe care trebuie sa o platesc eu pentru venitul din arenda intr-un an?

 5. Neagu, Stefan, Luise…..nui se mai raspunde la intrebare fiindc[ nu este r[spuns…singurul posibil raspuns este NUMAI jegmaneala statului pe toate sursele de venit, din foamea de bani de care cel ce chiar munceste si care mai au o proprietate sa nu mai “poata respira”….. Si cand ajungi la spital esti tratat cu “curul” in ciuda banilor luati din toate sursele de venit pe care le ai si pentru care, daca nu platesti pentru una din ele (cu tot cu PENALITATI si DOBANZI DE INTARZIERE – al naibii camatar statul asta – ai DOUA PEDEPSE PENTR ACEEASI FAPTA/furtul din veniturile tale), ajungi la executare silita si la pierderea casei proprii…fiindca esti dator camatarului stat…..

 6. CITAT>Comentariu tau va fi aprobat de un moderator<……. Si moderatorul ce-ar putea spune ???? CONSTITUTIA CE SPUNE despre venituri, impozitare si obligatia ASIGURARII UNEI VIETI DECENTE CETATENILOR, etc… ??? Noi mai suntem cetateni sau am ajuns NUMAI SCLAVI…. Sunt satul de principiul prost inteles al solidaritatii privitor la CASS… Unde sunt banii mei de-o viata, acum cand, daca e sa fac un RMN….NU MAI SUNT FONDURI PE LUNA IN CURS ????

 7. hoti , banditi , jmecheri , nesimtiti , ciocoi , in comunism iti dadeau si tie asa zisa comletare catevar anduri de porumb , putin grau si cam atat , astia nu-ti dau nimic , iti / ti-a luat si pamantul si mai trebuie sa- i duci si bani deacasa , nu gasesc cuvinte pt un nume ai acestor nemernici asa zisi arendasi ……………….. masa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here