Semnalăm tema enunțată, prin prisma modificărilor aduse Codului fiscal de Ordonanța Guvernului nr.30/2011, în vigoare de la 2 septembrie a.c., data publicării în Monitorul oficial nr.627/2011.

Potrivit art.52 Cod fiscal, privind rețierea la sursă a impozitului reprezentînd plăți anticipate pentru unele venituri din activități independente, plătitorii următoarelor venituri au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală ;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație ;

c) venituri de activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial ;

d) venituri din activități desfășurate în baza contractelor sau convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil (cu începere de la 1 ianuarie 2010, în temeiul art.I pct.43 din O.U.G. nr.109/2009);

e) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară ;

e1) venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică (începând cu 1 ianuarie 2011, în temeiul art.I pct. 15 din O.U.G. nr.117/2010).

În ce privește modul de stabilire a impozitului, prevederile alineatului (2) al articolului 52 au fost modificate prin O.G. nr.30/2011, astfel că în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), impozitul ce trebuie reținut se calculează aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut –  cu adăugirea – din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2.

În cazul veniturilor prevăzute la litera e1), impozitul ce trebuie reținut se stabilește aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepția impozitului aferent veniturilor prevăzute la litera e1) , pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1, în temeiul modificărilor aduse acestui text prin O.U.G. nr.117/2010, începând cu 1 ianuarie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here