Conform art. 55 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, se menţionează că drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, reprezintă sume ce nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile.

Textul pct. 82. din normele metodologice de aplicare a art. 55 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precizează că drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor cuprind:

– alocaţiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanţă, internă şi internaţională, diferenţiată pe categorii de acţiuni;

– contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentaţiei de efort necesare în perioada de pregătire;

– drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

– alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi:

* alocaţia de hrană zilnică pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave;

* alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome/societăţile comerciale cu specific deosebit;

* alocaţia de hrană acordată donatorilor onorifici de sânge; alocaţia de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi altele asemenea.

Baza legală

1.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

4.  H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

5. O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here