18 August, 2017

Cultele beneficiază de astăzi de un impozit în minus

O lege prin care casele parohiale sunt scutite de impozit pe clădiri a fost promulgată de președintele României.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Anterior, la art. 456 alin. (1) lit. d) se prevedea că erau scutite de impozit “clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice”, potrivit Legii nr. 227/2015.

Acum, modificarea permite ca nici pentru casele parohiale sa nu mai fie perceput impozit, relatează Digi 24.

Actul normativ pentru lăcașuri de cult a fost propus de 23 de deputati si senatori UDMR, fiind adoptat pe 19 aprilie.

Lăsând la o parte favorizarea fiscală de care beneficiază cultele în România, e important să știm că pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Primăriei Municipiului Bucureşti, scrie LegeStart.ro

Altfel, impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

ATENŢIE! Dacă depăşiţi termenul final, se calculează penalităţi de întârziere, iar în ultima lună a anului vi se trimite somaţie de plată! 

Scutiri obligatorii

Iată câteva din situaţiile în care, prin lege, nu se datorează impozit pe clădiri (lista integrală se găseşte în art.456 din Codul fiscal):

  • clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
  • clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
  • clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
  • clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
  • clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe;
  • clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu