Articolul de astăzi se adresează operatorilor economici ce desfășoară activități de importuri sau exporturi de bunuri iar cele trei acte normative analizate în continuare trebuie înțelese în mod corelativ.

Regimul de tranzit unional/comun. Garanţia izolată, garanţia globală şi exonerarea de garanţie

OpANAF nr. 1893/2016 tratează în esență tranzitul vamal la nivel comunitar. Procedurile aplicabile privind tranzitul nu sunt noi, însă trebuie implementate în mod simetric de toate statele membre.

În acest sens, prin OpANAF nr. 1893/2016 au fost aprobate normele tehnice pentru regimul de tranzit unional iar prin OpANAF nr. 1889/2016 se pun în aplicare procedurile de emitere a titlurilor de garanție globală sau izolată pentru regimul de tranzit unional.

Din punct de vedere normativ, tranzitul vamal reprezintă transportul mărfurilor străine (neindigenate) între două birouri vamale de pe teritoriul comunitar, mărfuri străine ce încă nu sunt supuse drepturilor de import pe regimul vamal de tranzit.

În mod similar și bunurile din Comunitate pot fi supuse unui tranzit vamal de la locul de încărcare până la un loc de efectuare a formalităților vamale de export.

Regimul de tranzit vamal este foarte important în momentul în care importatorii sau exportatorii efectuează formalitățile de import sau de export în alte locații – fie din țară fie din comunitate – față de locul unde se găsesc bunurile la momentul începerii transportului.

Titularul unei operațiuni de import poate folosi un regim de tranzit unional dacă prezintă către autoritatea vamală o garanție izolată sau o garanție globală emise conform OpANAF nr. 1889/2016.

Operatorul economic interesat se va adresa Direcției Generale a Vămilor pentru obținerea tipului de garanție dorit.

În cazul în care se solicită o garanție izolată, ce acoperă doar o operațiune de tranzit, cererea se adresează în format letric împreună cu următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
 • actul constitutiv al operatorului economic, în copie;
 • cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;
 • cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;
 • certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;
 • cazierul fiscal;
 • angajamentul garantului, conform modelului comunitar;
 • specimenul unui titlu de garanţie izolată, conform modelului comunitar, în original;
 • ultimul bilanţ contabil anual înregistrat la organele fiscale, în copie.

În cazul în care se solicită o garanție pentru mai multe operațiuni de tranzit, sau după caz exonerarea de garanție, operatorul economic depune anexă la cererea trimisă letric următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
 • actul constitutiv al operatorului economic, în copie;
 • cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;
 • cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;
 • certificatul de atestare fiscală;
 • cazierul fiscal;
 • ultimul bilanţ contabil anual înregistrat la organele fiscale, în copie;
 • situaţia operaţiunilor de tranzit unional/comun efectuate în cele 12 luni precedente;
 • o estimare a numărului de operaţiuni de tranzit unional/comun;
 • documente doveditoare privind respectarea criteriului privind standardele practice de competenţă sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată;
 • informaţiile şi documentele doveditoare privind respectarea în legătură cu solvabilitatea financiară şi nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor.

Regimul de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

Una dintre procedurile de efectuare a tranzitului unional este realizarea acestui transport sub acoperirea carnetelor TIR. OpANAF nr. 1883/2016 stabilește o procedură ce are în vedere Convenția TIR semnată în anul 1975 și este aplicabilă transportului terestru.

În acest sens, procedura ne aduce mai multe etape dintre care amintim:

 • declararea mărfurilor la biroul de plecare/intrare;
 • evenimente în timpul transportului;
 • formalități la biroul de destinație/ieșire, unde se realizează prezentarea mărfurilor.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here