Senatul a adoptat recent o propunere legislativă care prevede ca impozitul pentru imobilele cu destinație mixtă, în cazul suprafețelor de până la 50 metri pătrați, să nu mai fie impus și calculat pe baza unui raport de expertiză, ci pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

La acest moment, Codul fiscal prevede ca în situația în care în imobil se desfașoară activități mixte, respectiv rezidențiale, cât și economice (nerezidențiale), încadrarea impozităriii este determinată de delimitarea spațiului care este folosit în scopuri rezidențiale, repectiv nerezidențiale. Dacă suprafețele utilizate nerezidențial, în scop economic, nu sunt delimitate în mod contractual, atunci impozitul este determinat de cine plătește utilitățile înregistrate la respectiva clădire.

Inițiatorii proiectului argumentează că proprietarii clădirilor cu destinație mixtă declarau întreaga suprafață în regim de impozitare nerezidențială, această situație majorând chiria persoanei juridice, deoarece raportul de evaluare întocmit de ANEVAR era realizat la întreaga suprafață pentru determinarea impozitului. Astfel, susțin parlamentarii care au propus modificarea legilor actuale, această clarificare legislativă propusă ar putea înlătura birocrația și situațiile neclare, în sprijinul activităților antreprenoriale.

”Considerând că pentru suprafețele clădirile rezidențiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0.08% – 0.2%, iar pentru suprafețele clădirilor nerezidențiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0.2% – 1.3% (iar în cazurile în care valoarea clădirii nu poate fi determinată, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile aplicate cladirilor rezidențiale afiate în proprietatea persoanelor fizice), încurajarea declarării clădirilor pentru destinație mixtă va aduce invariabil venituri adiționale la bugetele locale”.

Propunerea legislativă prevdee ca suprafața folosită în scop nerezidențial de până la 50 metri pătrați să fie indicată prin declarație pe propria răspundere, cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoara activitatea economică.

La articolul 459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alinul1), cu următorul cuprins:

„(1 ) In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice în care suprafaţa folosită în scop nerezidenţial este de până la 50 m2, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul se calculează prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art.457;

b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art.457, fară a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art.458 alin.(l).”

Dacă va fi votată ulterior și în Camera Deputaților și promulgată de președinte, inițiativa legislativă va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here