Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 15.05.2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat mai multe decizii privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, dar, în prezentul material, ne vom opri atenția doar asupra uneia din deciziile pronunțate la data respectivă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.

Astfel, prin Decizia nr.32/15.05.2017 pronunțată în dosarul nr.4150/1/2016 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 27.932/303/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, şi, în consecinţă, a stabilit că:

„Sintagma „interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani”, cuprinsă în prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că imobilele asupra cărora este instituită interdicţia de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile condiţionat de acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al băncii finanţatoare”.

Menționăm că, după redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționate, Decizia ÎCCJ nr. 32/15.05.2017 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conținutul textului legal menționat de instanța supremă în Decizia nr. 32/15.05.2017?

Art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009: În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei.

Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?

Imobilele cumpărate prin Programul „Prima Casă” asupra cărora este instituită „interdicţia de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani”, conform art. 1 alin. (7) din OUG nr. 60/2009, nu pot face – în principiu – obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari pe perioada respectivă de 5 ani menționată în contract; așadar, imobilele respective nu pot fi nici vândute, dar nici executate silit în perioada respectivă de interdicţie de 5 ani.

Cu toate acestea, instanța supremă a statuat – prin Decizia nr. 32/15.05.2017 mai sus amintită- că respectivele imobile ce au instituită „interdicţia de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani”, conform art. 1 alin. (7) din OUG nr. 60/2009, sunt totuși alienabile (pot fi vândute sau executate silit în perioada respectivă de 5 ani) cu condiţia de a se obține anterior acestor operațiuni juridice acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al băncii finanţatoare.

Ai nevoie de OUG nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here