21 Octombrie, 2019

IMM-urile vor primi ajutoare de minimis dacă dezvoltă şi menţin noi locuri de muncă! Vezi condiţiile de acordare

Ministerul Finanţelor a lansat un proiect de Hotărâre prin care se prevede faptul că IMM-urile vor putea beneficia de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.

Aceste sume nerambursabile se acordă în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicate

Potrivit proiectului de act normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat.

Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, pentru perioada 2013-2014;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016.

Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000.

* Ce  este nou? Condiţia creării unor noi locuri de muncă

Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei:

  • cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
  • şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv.

* Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutorul de minimis?

În cadrul proiectului de hotărâre sunt specificate clar condiţiile care trebuie îndeplinite de întreprinderile mici şi mijlocii pentru obţinerea ajutorului de minimis.  Astfel, IMM-urile:

  • sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 1/2005, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
  • desfăşoară activitate economică;
  • nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
  • prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;
  • prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
  • prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

- cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;

- şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

  • nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
  • nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
Sursa: Ministerul Finanţelor

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

 • Răspunde
  mai 13 2013

  Articolul ar fi complet daca ar veni si cu o explicatie, pentru ca unii patroni de IMM-uri de buna credinta, sa nu se bucure degeaba. Conjuctia si, conduce fara echivoc,cel putin la o analiza gramaticala, la concluzia ca IMMurile trebuie sa fie cooperatii.
  Legea prevede: sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 1/2005, (…)
  Mai jos, link catre lege.
  http://lege5.ro/Gratuit/gy4tinrz/legea-nr-1-2005-privind-organizarea-si-functionarea-cooperatiei

  Asadar, trebuie stiut, daca se adreseaza doar cooperatilor sau nu numai lor, in acest ultim caz, urmand a se face precizari de catre organele abilitate. Nu ar fi prima data cand si se confunda cu sau, desi efectele sunt diferite.

Scrie un comentariu