Societățile din categoria întreprinderilor mici și mijlocii vor fi mutate din nou la administrațiile fiscale județene, iar amenzile vor fi reduse pentru mai multe prevederi ale Codului Fiscal, conform unui proiect legislativ adoptat în ultimele zile de Senat și trimis acum pentru vot final la Camera Deputaților.

Inițiativa de completare a Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal se referă la firmele care, la data bilanțului, au numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar de 50, totalul activelor de peste 17,5 milioane de lei și cifra de afaceri netă 35 de milioane de lei.

Începând de la începutul anului 2016, legea prevede ca IMM-urile care îndeplinesc condițiile de mai sus să fie administrate la nivel regional, doar cele mici fiind sub controlul administrațiilor județene. “Această măsură nu a avut efectul scontat, deoarece nu s-a îmbunătățit procentul și nivelul de colectare a creanțelor fiscale pe acest segment, chiar a scăzut în ultima perioadă, potrivit datelor statistice. Principiul subsidiarității impune ca serviciile publice să fie organizate la nivelul cel mai apropiat de cetățean/contribuabil”, argumentează inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.
 
Modificarea propusă este ca firmele mijlocii, cu peste 250 de angajați, să treacă di nou la nivel județean. De asemenea, vor fi reduse durata inspecțiilor fiscale și multe dintre amenzile aplicate – pentru nedepunerea unor declarații fiscale, neîntocmirea dosarului prețurilor de transfer, nefurnizarea la termen a informațiilor solicitate de Fisc sau neîndeplinirea măsurilor dispuse de Inspecția Fiscală. Totodată, durata inspecției fiscale pentru contribuabilii mijlocii va fi redusă la jumătate, de la 90 de zile la 45 de zile. De asemenea, termenele de desființare a soluțiilor emise de organul fiscal și declarate ca neîntemeiate vor fi reduse la jumătate, de la 60 de zile la 30 de zile.  

Art. 336, alin. (2)
Literele a) – h) se modifică:
  • a) Cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanel juridice încadrate în categoria contribuabililor mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii și pntru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)
  • b) Cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru contribuabilii mijlocii și pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. d).
Proiectul legislativ prevede ca noile măsuri să fie aplicate de la 1 ianuarie al anului următor celui în care a fost adoptat, astfel că cel mai probabil, el va fi valabil din 2019.

Pentru a fi aplicat din 2018, ar trebui ca în decursul celor câteva zile lucrătoare de până la sfârșitul acestui an, proiectul să fie și adoptat de Camera Deputaților, promulgat de preedintele țării și publicat în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală? Îl poți obține apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here