Hotărârea nr. 828/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 este în vigoare de la 06 august 2021.

După ce a gost prelungit programul IMM Invest prin Ordonanța de urgență nr. 67/2021 Guvernul a actualizat normele de aplicare prin prezenta hotărâre care prevede:

  • modificarea articolului 1 alineatul (1), litera a) punctul iii), acesta  va avea următorul cuprins: “(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. ”
  • modificarea termenului de transmitere a raportării privind valoarea de plată a grantului. Instituţia de credit va asuma şi va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului – componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum şi modul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia privind implementarea Programului.

O altă prevedere se referă la instituţiilor de credit înscrise în Program, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent, sau care au beneficiat de plafoane de garantare dar nu au acordat garanții în anul precedent. În cazul acestor instituții, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării.

Prezenta hotărâre mai prevede că nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare, cu excepţia: 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.;

b) asigurări, cu excepţia activităților agenților și brokerilor de asigurare: Cod CAEN 6430 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare; Cod CAEN 6511 – Activităţi de asigurări de viaţă;

c) tranzacţii imobiliare, cu excepţia: Cod CAEN 6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

d) 920 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope: Cod CAEN 110 – Fabricarea băuturilor, cu excepţia clasei 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 – Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 – Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, 1105 – Fabricarea berii, 1106 – Fabricarea malţului şi 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; Cod CAEN 1200 – Fabricarea produselor din tutun; Cod CAEN 2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei; Cod CAEN 2051 – Fabricarea explozivilor; Cod CAEN 4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun; Cod CAEN 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; 3

f) activităţi de investigare şi protecţie: Cod CAEN 803 – Activităţi de investigaţii;

g) 77 – Activităţi de închiriere şi leasing.

Hotărârea mai prevede că la prelungirea garanției pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției, care se realizează prin act adițional la contractul de garantare se verifică exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat și a duratei maxime a garanției stabilite prin schema de ajutor de stat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here