Prin Încheierea de şedinţă din data de 23.10.2015, pronunţată în Dosarul nr. 44.339/215/2014, Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în temeiul art. 475 şi următoarele din Codul de procedură penală, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (denumită în continuare ÎCCJ) în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile referitoare la chestiunea de drept:

Dacă, în cazul în care un inculpat minor săvârşeşte, în timpul minorităţii, un concurs de infracţiuni, fiind ulterior trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor din cadrul concursului de infracţiuni, prin rechizitorii distincte, iar pentru una dintre infracţiuni i s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate, pe care a executat-o integral înainte de a fi trimis în judecată şi pentru săvârşirea celorlalte infracţiuni din cadrul concursului, în momentul în care i se aplică o măsură educativă pentru toate infracţiunile din cadrul concursului de infracţiuni, conform art. 129 alin. (1) din Codul penal, durata măsurii educative deja executate se scade din durata noii măsuri educative aplicate pentru întreg concursul de infracţiuni sau se va dispune executarea integrală a noii măsuri educative aplicate pentru întreg concursul de infracţiuni, atât în cazul aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate, cât şi în cazul aplicării unei măsuri educative privative de libertate„.

Ce a decis ÎCCJ în cazul mai sus menţionat ?

Analizând sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin Decizia nr. 2/26.01.2016 ÎCCJ a admis sesizarea respectivă şi a stabilit că în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. (1) din Codul penal.

De dată recentă, Decizia ÎCCJ nr. 2/26.01.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 192/15.03.2016 și, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 15.03.2016, a devenit obligatorie, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Cum a argumentat în esență ÎCCJ decizia respectivă ?

(…)Sistemul sancţionator al infracţiunilor comise de minori a fost modificat prin noul Cod penal, în cazul acestora fiind incidente exclusiv măsurile educative, spre deosebire de reglementarea anterioară care permitea şi aplicarea de pedepse.

Potrivit art. 115 din Codul penal, măsurile educative pot fi neprivative de libertate (stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică) sau privative de libertate (internarea într-un centru educativ, internarea într-un centru de detenţie).

În contextul arătat, regula generală în materia sancţionării minorilor o reprezintă măsura educativă neprivativă de libertate, astfel cum prevede art. 114 alin. (1) din Codul penal.

Cu caracter de excepţie, art. 114 alin. (2) din Codul penal stabileşte expres cazurile în care instanţa poate aplica măsurile educative privative de libertate.

În cazul concursului de infracţiuni săvârşit în timpul minorităţii, dispoziţiile legale care reglementează aplicarea sancţiunii sunt prevăzute în cuprinsul art. 129 alin. (1) din Codul penal1, respectiv în art. 123 alin. (3)2, art. 124 alin. (3)3 şi art. 125 alin. (3)4 din acelaşi cod.

Textele de lege stabilesc modalităţi diferite de sancţionare a inculpaţilor minori în raport cu momentul judecării infracţiunilor concurente, respectiv stadiul executării sancţiunilor aplicate, fără a acoperi însă situaţia juridică relevată în cauză, respectiv ipoteza în care măsura educativă aplicată pentru una dintre infracţiunile care compun concursul de infracţiuni a fost executată integral.

Art. 129 alin. (1) din Codul penal consacră principiul aplicării unei singure măsuri educative pentru întreg concursul de infracţiuni.

Stabilirea unei măsuri educative unice într-o atare situaţie nu prezintă caracter de noutate, acest sistem de sancţionare fiind folosit şi anterior modificărilor legislative intrate în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Astfel, deşi în legislaţia anterioară nu exista o consacrare expresă a acestei reguli, deciziile jurisprudenţiale pronunţate în materie, unele dintre acestea cu valoare de îndrumare, evidenţiau obligativitatea stabilirii unei singure măsuri educative în cazul săvârşirii mai multor infracţiuni concurente de către un minor, în situaţia în care instanţele aplicau doar măsuri educative.

Această interpretare rezultă şi din faptul că, prin Decizia de îndrumare nr. 9/16.12.1972 a fostului Tribunal Suprem, s-a statuat că: „în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de un minor, instanţele vor lua o singură măsură educativă pentru întreaga pluralitate de infracţiuni„.

Tot astfel, prin Decizia nr. XXX din 16.04.2007 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763/12.11.2007, s-a reţinut că, în cazul concursului de infracţiuni săvârşit de un minor, trebuie luată o singură măsură educativă pentru întreaga pluralitate de infracţiuni. În situaţia în care, prin mai multe hotărâri definitive au fost aplicate minorului numai măsuri educative, instanţa trebuie să dispună o singură măsură educativă pentru întreaga pluralitate de infracţiuni aflate în concurs.

Revenind la chestiunea de drept supusă dezlegării, în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, stabilită conform art. 129 alin. (1) din Codul penal.

Situaţia de faţă – care constituie obiectul dezlegării chestiunii de drept – nu este reglementată legislativ, faţă de situaţiile prevăzute de art. 123 şi 127 din Codul penal, care privesc alte situaţii şi care nu pot fi aplicate prin asemănare, deoarece principiul legalităţii sancţiunilor prevăzute de art. 2 din Codul penal nu permite acest lucru.

Diversitatea obligaţiilor şi a restricţiilor ce caracterizează diferitele măsuri educative neprivative de libertate nu permite echivalarea acestora şi, implicit, posibilitatea de a scădea durata unei măsuri educative neprivative de libertate executate din durata unei măsuri educative neprivative de libertate care implică o altă obligaţie sau restricţie.

Valorificarea măsurii educative deja executate se realizează în procesul de individualizare a măsurii aplicabile pentru întregul concurs de infracţiuni, în sensul că la alegerea acestei din urmă măsuri şi la stabilirea duratei ei se va ţine seama de faptul că pentru una dintre infracţiunile concurente s-a luat şi s-a executat deja o altă măsură educativă.

În procesul de individualizare a măsurii, instanţa urmează să stabilească mental măsura educativă pe care ar lua-o pentru întregul concurs de infracţiuni dacă nu s-ar fi executat nimic anterior pentru o faptă concurentă, iar apoi să analizeze în ce măsură sancţiunea deja executată ar influenţa măsura rezultantă.

În mod evident, nu există un algoritm matematic pentru derularea acestor operaţiuni, dar ele trebuie menţionate în considerentele hotărârii(…).

____________________________________________

1 Art. 129 alin. (1) din Codul penal:În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74.”

2 Art. 123 alin. (3) din Codul penal: Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:

a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;

b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.

3 Art. 124 alin. (3) din Codul penal: Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie.

4 Art. 125 alin. (3) din Codul penal: Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii.

Ai nevoie de Noul Cod penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here