Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 26.11.2018, Înalta Curte de Casație şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, prin Decizia nr. 25/26.11.2018 în dosarul nr. 4/2017 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iași și, în consecință a stabilit că: 

Dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist şi ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu derogă de la regula privind obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, reglementată de art. 1 alin. (2), art. 144 şi art. 149 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care asistentul maternal profesionist asigură continuitatea activității de creștere, îngrijire şi educare a copiilor în perioada respectivă, acesta nefiind îndreptățit la plata unei despăgubiri echivalente cu indemnizația de concediu”

Recursul în interesul legii mai sus menționat s-a impus a fi formulat având în vedere că problema de drept ce a format obiectul recursului respectiv fusese soluționată diferit de către instanțele judecătorești, constatându-se existența mai multor orientări jurisprudențiale divergente. 

De menționat că, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziilor Înaltei Curți de Casație şi Justiţie în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționată, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textelor legale menționat de instanța supremă în Decizia nr. 25/26.11.2018? 

Art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003: „(1) Asistentul maternal profesionist are următoarele obligații privind copiii primiți în plasament sau încredințați: (…) să asigure continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copiii plasați sau încredințați pentru această perioadă este autorizată de către angajator; 

Art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004: „Activitatea persoanei atestate ca asistent maternal, în condițiile legii, se desfășoară în baza unui contract cu caracter special, aferent protecției copilului, încheiat cu direcția sau cu un organism privat acreditat, care are următoarele elemente caracteristice: (…) în perioada efectuării concediului legal de odihnă asigură continuitatea activității desfășurate, cu excepția cazului în care separarea, în această perioadă, de copilul aflat în plasament în familia sa este autorizată de direcție”. 

Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii: „Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii”. 

Art. 144 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii: „(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților.

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări”. 

Art. 149 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii: „Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat”. 

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?

Prin dispozițiile specifice derogatorii, în speță art. 10 alin. (1) lit. f) din HG nr. 679/2003 și art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 (prin care -referitor la copiii primiți în plasament sau încredințați – asistentul maternal profesionist are, printre altele, și obligația să asigure continuitatea activității desfășurate (creșterea, îngrijirea şi educarea copiilor) și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copiii plasați sau încredințați pentru această perioadă este autorizată de către angajator), NU se derogă de la regula privind obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, reglementată de Codul muncii (art. 1 alin. (2), art. 144 şi art. 149 din Legea nr. 53/2003 ), astfel încât asistentul maternal profesionist NU este îndreptățit la plata unei despăgubiri echivalente cu indemnizația de concediu.

Ai nevoie de H.G. nr. 679/2003? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here