Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.

Astfel, prin Decizia nr.18/17.02.2020 în dosarul nr. 2784/1/2019 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă, în dosarul nr. 7542/314/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

În cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Menționăm că, după redactarea considerentelor și semnarea deciziei mai sus menționate, Decizia ÎCCJ nr.18/17.02.2020 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanța care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării deciziei, iar pentru celelalte instanțe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conținutul textelor legale menționate de instanța supremă în Decizia nr.  18/17.02.2020?

Art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil: Hotărârile judecătorești pronunțate în folosul coproprietății profită tuturor coproprietarilor. Hotărârile judecătorești potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalți coproprietari.

Art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă: Hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrară.

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?

Prin Decizia nr. 18/17.02.2020 instanța supremă a stabilit că, chiar dacă, potrivit   art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă, legiuitorul a stabilit – ca regulă – opozabilitatea unei hotărâri judecătorești (adică  hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrară), prin excepție, tot legiutorul a statuat în art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă că, în cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), hotărârile judecătorești pronunțate în folosul coproprietății profită tuturor coproprietarilor, în timp ce hotărârile judecătorești potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalți coproprietari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here