Prin Încheierea din data de 28.11.2016, pronunțată în Dosarul nr. 42.999/3/2015, Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014, prin raportare la dispozițiile art. 5 și art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014, în sensul de a se stabili dacă se recuperează sau nu sumele reprezentând “pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor”, încasate necuvenit după data de 1 octombrie 2014, în condițiile în care aceste sume sunt drepturi aferente unei perioade anterioare datei de 1 octombrie 2014?

Care este conținutul prevederilor legale ce au format obiectul sesizării ÎCCJ?
Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014: Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, nu se recuperează.
 
Art. 5  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014: Sunt scutite, de asemenea, de la plată, conform legii, debitele constatate ulterior datei intrării în vigoare a legii în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.
 
Art. 10  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014: În situațiile în care, ulterior intrării în vigoare a legii, respectiv după data de 1 octombrie 2014, se constată debite reprezentând sume plătite necuvenit în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, se procedează la revizuirea pensiilor, iar pe deciziile de modificare a drepturilor se va înscrie mențiunea “Suma de . . . . . . . . . . lei, încasată necuvenit în perioada . . . . . . . . . . 1 octombrie 2014, se scutește de la plată în temeiul Legii nr. 125/2014”.

Pentru sumele plătite necuvenit corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.
 
Ce a decis ÎCCJ în cazul mai sus menţionat?
Analizând sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, prin Decizia nr. 33/15.05.2017, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept  a admis sesizarea respectivă şi a stabilit că:

  • În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, prin raportare la dispozițiile art. 5 și art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum și a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 2.073/1.623/2014, nu se recuperează sumele reprezentând pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, încasate necuvenit după data de 1 octombrie 2014, dacă aceste sume reprezintă drepturi aferente unei perioade anterioare datei de 1 octombrie 2014.
De dată recentă, Decizia ÎCCJ nr. 33/15.05.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 467/21.06.2017 și, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 21.06.2017, a devenit obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
 
Care a fost parcursul litigiului cu care a fost învestită instanţa care a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile?
Prin Cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, reclamantul a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului București, anularea Deciziei din data de 30.04.2015 prin care s-a anulat Decizia de pensie din 28.08.2014, ca urmare a pronunțării Deciziei civile nr. 118/10.02.2015 de către Curtea de Apel Ploiești – Secția I civilă.

Articolul continuă pe pagina următoare!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here